Om meg

fredag 4. mars 2011

1.Tarald Siversøe
Tarald Siversøe ble født i 1665. Han døde i 1705 ved plassen Oddernæs.
Han ble gravlagt den 24 mai 1705 ved plassen Oddernæs kirke.

Barn av Tarald Siversøe og Guri Olsdatter
a. Sigvard Taraldssøn 11
b. Ingeborg Taraldsdatter 12
c. Inger Siversøe 13
d. Niels Siurssøe 14 , Født: ved plassen Ca, 1690
e. Ole Siversøe 15 , Født: ved plassen Sjursøya på gården Randesund i Vest-Agder sokn, 1699, Død: 1778
f. Svend Siversøe 16 , Født: 1700
g. Hans Prestvigen 17 , Født: 1702
h. Jens Siversøe 18 , Født: 1703
Parforhold: Guri Olsdatter

2d.Niels Siurssøe
Niels Siurssøe ble født ved plassen Ca i 1690. Han var sønn av Tarald Siversøe og Guri Olsdatter.

Barn av Niels Siurssøe
a. Johanne Siurssøe 141
b. Tarald Siurssøe 142 , Født: ved plassen Ca, 1710, Død: 1780
c. Anders Sorteland 143

2e.Ole Siversøe
Ole Siversøe ble født ved plassen Sjursøya på gården Randesund i Vest-Agder sokn i 1699. Han døde i 1778. Han var sønn av Tarald Siversøe og Guri Olsdatter.
Han ble døpt ved plassen Oddernæs kirke den 4 jun 1699.

Biografi
Overtok gnr.53, Sjursøya etter sine foreldre i 1739.
Eide i 1745 en tomt på Lahelle i Lund.
Kjøpte i 1766 Dvergsøya.
Han blir kalt med navnet Siversøe.
Borger og skipper i Christiansand i 1753.


Barn av Ole Siversøe og Anne Marie Knarrevig
Det er ikke registrert barn i dette parforholdet.
Parforhold: Anne Marie Knarrevig
Anne Marie Knarrevig ble født ved plassen Knarrevig på gården Randesund i Vest-Agder sokn i 1703. Hun døde i 1781.

2f.Svend Siversøe
Svend Siversøe ble født i 1700. Han var sønn av Tarald Siversøe og Guri Olsdatter.
Han ble døpt ved plassen Oddernæs kirke den 14 nov 1700.

Barn av Svend Siversøe og Anne Varen
Det er ikke registrert barn i dette parforholdet.
Parforhold: Anne Varen
Anne Varen ble født i 1696. Hun var datter av Tomas Varen og Maren Davidsdatter.


Biografi
http://www.asbjorn.info/slekta/Asbjorn/Slekt/Tomas_Jensen_Varen.htm


Barn av Anne Varen og Svend Siversøe
Det er ikke registrert barn i dette parforholdet.
Hans Prestvigen
Hans Prestvigen ble født i 1702. Han var sønn av Tarald Siversøe og Guri Olsdatter.
Han ble døpt ved plassen Oddernæs kirke den 29 sep 1702.

Barn av Hans Prestvigen og Ingeborg Varen
Det er ikke registrert barn i dette parforholdet.
Parforhold: Ingeborg Varen
Ingeborg Varen ble født i 1701. Hun var datter av Tomas Varen og.

Barn av Ingeborg Varen og Hans Prestvigen
Det er ikke registrert barn i dette parforholdet.
Jens Siversøe
Jens Siversøe ble født i 1703. Han var sønn av Tarald Siversøe og Guri Olsdatter.
Han ble døpt ved plassen Oddernæs kirke den 1 nov 1703.
Johanne Siurssøe
Han var sønn av Niels Siurssøe og.

Tarald Siurssøe
Tarald Siurssøe ble født ved plassen Ca i 1710. Han døde i 1780. Han var sønn av Niels Siurssøe og.
Hans arveskifte ble holdt den 17 okt 1780.

Biografi
Bodde på det som i dag heter Sjursøya utenfor Kristiansand. Nevnt som matros, ved dåpen til sønnen Niels i 1734. Nevnt med etternavn Siurssøe ved dåpen til sønnen Hans i 1736. Nevnt med etternavn Sigvarssøe ved dåpen til datteren Anna i 1739.


Barn av Tarald Siurssøe og Johanne Hansdatter
1. Niels Bechmand 1421 , Født: ved plassen Christiansand, 1734, Død: ved plassen Kona ble nevnt som enke dette året, 1775
2. Hans Bechmand 1422 , Født: ved plassen Christiansand, 1736
3. Anna Siurssøe 1423 , Født: ved plassen Christiansand, 1739
4. Sven Siurssøe 1424 , Født: ved plassen Christiansand, 1742
5. Ole Siurssøe 1425 , Født: 1745
6. Inger Margrethe Taraldsdatter 1426 , Født: ved plassen Christiansand, 1749
7. Cathrine Bechmand 1427 , Født: 1752

Barn av Tarald Siurssøe og Tone Tostensdatter
Det er ikke registrert barn i dette parforholdet.
Parforhold 1: Johanne Hansdatter
Hun var datter av Hans Simonssøn og.


Barn av Johanne Hansdatter og Tarald Siurssøe
1. Niels Bechmand 1421 , Født: ved plassen Christiansand, 1734, Død: ved plassen Kona ble nevnt som enke dette året, 1775
2. Hans Bechmand 1422 , Født: ved plassen Christiansand, 1736
3. Anna Siurssøe 1423 , Født: ved plassen Christiansand, 1739
4. Sven Siurssøe 1424 , Født: ved plassen Christiansand, 1742
5. Ole Siurssøe 1425 , Født: 1745
6. Inger Margrethe Taraldsdatter 1426 , Født: ved plassen Christiansand, 1749
7. Cathrine Bechmand 1427 , Født: 1752
Parforhold: Tone Tostensdatter

Barn av Tone Tostensdatter og Tarald Siurssøe
Det er ikke registrert barn i dette parforholdet.
Anders Sorteland
Han var sønn av Niels Siurssøe og.

Barn av Anders Sorteland og Ole.. Møen
1. Niels Sorteland 1431 , Født: 1744
2. Siri Sorteland 1432
Parforhold: Ole.. Møen

Barn av Ole.. Møen og Anders Sorteland
1. Niels Sorteland 1431 , Født: 1744
2. Siri Sorteland 1432
Niels Bechmand
Niels Bechmand ble født ved plassen Christiansand i 1734. Han døde i 1775 ved plassen Kona ble nevnt som enke dette året. Han var sønn av Tarald Siurssøe og Johanne Hansdatter.
Han ble døpt ved plassen Christiansand Kirke den 12 jul 1734.

Barn av Niels Bechmand og Barbro Aanendsdatter
1. Tarald Bechmand 14211 , Født: ved plassen Christiansand, 4 aug 1768, Død: ved plassen Odderøe, 1831
2. Kirsten Nielsdatter 14212 , Født: 1770

Parforhold: Barbro Aanendsdatter
Hun var datter av Aanend og.
Hun er registrert i folketellingen i 1801.

Barn av Barbro Aanendsdatter og Niels Bechmand
1. Tarald Bechmand 14211 , Født: ved plassen Christiansand, 4 aug 1768, Død: ved plassen Odderøe, 1831
2. Kirsten Nielsdatter 14212 , Født: 1770

Barn av Barbro Aanendsdatter og Michel Hansen
1. Niels Michelsen 14213 , Født: 1775
2. Barbro Michelsdatter 14214 , Født: 1777

Barn av Barbro Aanendsdatter og Jacob Wulf
Det er ikke registrert barn i dette parforholdet.
Hans Bechmand
Hans Bechmand ble født ved plassen Christiansand i 1736. Han var sønn av Tarald Siurssøe og Johanne Hansdatter.
Han ble døpt ved plassen Christiansand Kirke den 1 des 1736.

Biografi
Nevnt også som Siurssøe.


Barn av Hans Bechmand og Anna Magdalene Ness
1. Barbro? Bechmand 14221 Død: ved plassen Christiansand Kirke, 24 des 1768
2. Hans Hansen 14222 , Født: 1796
Parforhold: Anna Magdalene Ness


Barn av Anna Magdalene Ness og Hans Bechmand
1. Barbro? Bechmand 14221 Død: ved plassen Christiansand Kirke, 24 des 1768
2. Hans Hansen 14222 , Født: 1796
Anna Siurssøe
Anna Siurssøe ble født ved plassen Christiansand i 1739. Hun var datter av Tarald Siurssøe og Johanne Hansdatter.
Hun ble døpt ved plassen Christiansand Kirke den 20 mai 1739.
Sven Siurssøe
Sven Siurssøe ble født ved plassen Christiansand i 1742. Han var sønn av Tarald Siurssøe og Johanne Hansdatter.
Han ble døpt ved plassen Christiansand Kirke den 29 mai 1742.
Ole Siurssøe
Ole Siurssøe ble født i 1745. Han var sønn av Tarald Siurssøe og Johanne Hansdatter.
Han ble døpt ved plassen Christiansand Kirke den 3 jan 1745.
Inger Margrethe Taraldsdatter
Inger Margrethe Taraldsdatter ble født ved plassen Christiansand i 1749. Hun var datter av Tarald Siurssøe og Johanne Hansdatter.
Hun ble døpt ved plassen Christiansand Kirke den 30 jul 1749.
Cathrine Bechmand
Cathrine Bechmand ble født i 1752. Hun var datter av Tarald Siurssøe og Johanne Hansdatter.
Hun er registrert i folketellingen i 1801.
Niels Sorteland
Niels Sorteland ble født i 1744. Han var sønn av Anders Sorteland og Ole.. Møen.
Han ble døpt ved plassen Christiansand Kirke den 11 des 1744.
Siri Sorteland
Han var sønn av Anders Sorteland og Ole.. Møen.
Han ble døpt ved plassen Christiansand Kirke den 20 nov 1746.
Tarald Bechmand
Tarald Bechmand ble født ved plassen Christiansand den 4 aug 1768. Han døde i 1831 ved plassen Odderøe. Han var sønn av Niels Bechmand og Barbro Aanendsdatter.
Han ble døpt ved plassen Christiansand Kirke den 14 aug 1768. Han er registrert i folketellingen i 1801. Han ble gravlagt den 30 jun 1831 ved plassen Christiansand Kirke.

Biografi
Styrmand til Coferdis i 1801.
Ved sin død, er han nevnt som 66 år.
Altså født ca 1765.
Han bodde mest sannsynlig i Kristiansand.
Var borger i Christiansand 27 Februar 1801(1808)
Han jobbet som Skibsfører (Coffardi)/Styrmand til Coferdis
I begravelsesprotokollen fra 1831 står det:
Død paa Odderøe hvor han var ansat som Guardian på et quarantaine skib. Død av koldbrand 26 Juni 1831, begravet 30 Juni”
Odderøya, er like utenfor Kristiansand, var den gang en karantinestasjon
For kolera pasienter(Den største I Nord-Europa) fra Norge, Danmark og Schleswig-Holstein.


Barn av Tarald Bechmand og Johanne Margrethe Saven
1. Olene Bechmand 142111 , Født: ved plassen Christiansand, 19 sep 1798
2. Anne Birgithe Bechmand 142112 , Født: ved plassen Christiansand, 1 sep 1800
3. Abel Kirstine Bechmand 142113 , Født: ved plassen Christiansand, 27 jul 1804
4. Niels d.y. Bechmand 142114 , Født: ved plassen Christiansand, 21 feb 1807
5. Tobine Bechmand 142115 , Født: ved plassen Christiansand, 8 aug 1809
6. Ingeborg Anna Bechmand 142116 , Født: ved plassen Christiansand, 4 aug 1812, Død: 1886
7. Johan Theodor Bechmand 142117 , Født: ved plassen Christiansand, 23 mar 1819
Parforhold: Johanne Margrethe Saven
Johanne Margrethe Saven ble født i 1775. Hun var datter av Ole Saven og Anne Høljesdatter.

Barn av Johanne Margrethe Saven og Tarald Bechmand
1. Olene Bechmand 142111 , Født: ved plassen Christiansand, 19 sep 1798
2. Anne Birgithe Bechmand 142112 , Født: ved plassen Christiansand, 1 sep 1800
3. Abel Kirstine Bechmand 142113 , Født: ved plassen Christiansand, 27 jul 1804
4. Niels d.y. Bechmand 142114 , Født: ved plassen Christiansand, 21 feb 1807
5. Tobine Bechmand 142115 , Født: ved plassen Christiansand, 8 aug 1809
6. Ingeborg Anna Bechmand 142116 , Født: ved plassen Christiansand, 4 aug 1812, Død: 1886
7. Johan Theodor Bechmand 142117 , Født: ved plassen Christiansand, 23 mar 1819
Kirsten Nielsdatter
Kirsten Nielsdatter ble født i 1770. Han var sønn av Niels Bechmand og Barbro Aanendsdatter.

Biografi
29 år gml og ugift ved skiftet etter Jacob Wulf i 1799.
31 år gml og ugift i Folketellingen 1801. Bor da sammen med moren Barbro.

Barbro? Bechmand
Han døde den 24 des 1768 ved plassen Christiansand Kirke. Han var sønn av Hans Bechmand og Anna Magdalene Ness.
Hans Hansen
Hans Hansen ble født i 1796. Han var sønn av Hans Bechmand og Anna Magdalene Ness.
Olene Bechmand
Olene Bechmand ble født ved plassen Christiansand den 19 sep 1798. Hun var datter av Tarald Bechmand og Johanne Margrethe Saven.
Hun ble døpt ved plassen Christiansand Kirke den 21 sep 1798.

Barn av Olene Bechmand og Christian Christensen
Det er ikke registrert barn i dette parforholdet.
Parforhold: Christian Christensen

Barn av Christian Christensen og Olene Bechmand
Det er ikke registrert barn i dette parforholdet.
Anne Birgithe Bechmand
Anne Birgithe Bechmand ble født ved plassen Christiansand den 1 sep 1800. Han var sønn av Tarald Bechmand og Johanne Margrethe Saven.
Han ble døpt ved plassen Christiansand Kirke den 5 sep 1800.
Abel Kirstine Bechmand
Abel Kirstine Bechmand ble født ved plassen Christiansand den 27 jul 1804. Hun var datter av Tarald Bechmand og Johanne Margrethe Saven.
Hun ble døpt ved plassen Christiansand Kirke den 3 aug 1804.
Niels d.y. Bechmand
Niels d.y. Bechmand ble født ved plassen Christiansand den 21 feb 1807. Han var sønn av Tarald Bechmand og Johanne Margrethe Saven.
Han ble døpt ved plassen Christiansand Kirke den 28 feb 1807.
Tobine Bechmand
Tobine Bechmand ble født ved plassen Christiansand den 8 aug 1809. Hun var datter av Tarald Bechmand og Johanne Margrethe Saven.
Hun ble døpt ved plassen Christiansand Kirke den 18 aug 1809.
Ingeborg Anna Bechmand
Ingeborg Anna Bechmand ble født ved plassen Christiansand den 4 aug 1812. Hun døde i 1886. Hun var datter av Tarald Bechmand og Johanne Margrethe Saven.
Hun ble døpt ved plassen Christiansand Kirke den 1 sep 1812.

Barn av Ingeborg Anna Bechmand og John Salvesen
1. Agnes Helene Salvesen 1421161 , Født: 1849, Død: 1934
Parforhold: John Salvesen
John Salvesen ble født i 1796. Han døde i 1886.

Biografi
Da han gifter seg i 1833, blir faren nevnt som Salve Olsen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar