Om meg

fredag 8. april 2011

Bechmand - Siversøe .

Bechmand-Siversøe:
1. Gurie Olsdaater(ca 1673-1750)
Gravlagt 7 Mars 1750, Oddernæs Kirke.
Gift 1. med: Taral Svenssøn Siversøe, døde 40 år gammel? i 1705.
Gravlagt 24 Mai 1705, Oddernæs Kirke.
Gift 11 September 1707, Oddernæs Kirke, med: Niels Hanssøn Bechmand.
Gravlagt 31 Desember 1730, Oddernæs Kirke.

Barn:
a.Ole Taraldsen Siversøe, døpt 4 Juni 1699, Oddernæs Kirke.
Overtok skjøtet på Sjursøya, gnr 53 etter sine foreldre i 1739.
Og kjøpte i tillegg et lite sætehus(tekt med hon) på Sjursøya.
Men i 1756 overdrar han skjøtet på Sjursøya til Anders Holte.
Eide i 1745 også en tomt på Lahelle ved Lund.
Borger og skipper i Christiansand 8 Mars 1753.
(Det er nevnt at han hadde kommet flyttende fra Sjursøya).
4 August 1766, kunngjør Bent Justnæs og Ole at de har blitt eiere
av Dvergsøya. De fredlyser da øya for beiting, hogst og fiske.
I tillegg drev han med utlån av penger(tyder på god råd?).
Gravlagt 25.04.1778 Christiansand Kirke.
Gift 5 Januar 1757, Oddernæs Kirke, med: Anne Marie Danielsdatter Knarrevig.
Hun arvet 2 3/5 eng i Knarrevig.

b.Svend Taraldsen Siversøe, døpt 14 November 1700, Oddernæs Kirke.
Gift 2 September 1725, Oddernæs Kirke, med: Anne Thomasdatter Varen.

c.Hans Taraldsen Siversøe, døpt 29 September 1702, Oddernæs Kirke.
Overtok Krogemyr, Ve i Tveit etter brorens halvbror Tollak Hansen.
Gift med: Aaste Brynildsdatter Ve.

d.Jens Taraldsen Siversøe, døpt 1 November 1703, Oddernæs Kirke.

e.Ingeborre Taraldsdatter Siversøe, døpt 8 Mars 1705, Oddernæs Kirke.
Gift med: Christen Jensen Torsvig.

f.Tarald Nielsen Siurssøe, døpt 3 Mai 1711, Oddernæs Kirke.
Nevnt som matros i 1734.
Døde 11 November 1780, gravlagt 18 November 1780, Christiansand Kirke.
Skiftet etter ham, ble holdt 17 Oktober 1780.
Gift 17 Juli 1734 med: Johanne Hansdatter(Muligens datter av Hans Simonssøn).
Hun døde 27 Juni 1776, gravlagt 1 Juli 1776, Christiansand Kirke.
Gift 2 Juni 1778 med Todne Torstensdatter.

g.Johanne Nielsdatter Siurssøe, født ca 1714.

h.Anne Nielsdatter Siurssøe, døpt 1 Januar 1716, Oddernæs Kirke

2. Tarald Nielssen Siurssøe(1711-1780).

Barn:
a.Niels Taraldsen Bechmand, døpt 12 Juli 1734, Christiansand Kirke.
Han er nevnt sist i live da kona var fadder 14 August 1772.
Da kona var fadder 21 Januar 1775, blir hun nevnt som enke.
(Jeg finner ikke hans død nevnt).
Gift 12 November 1767 med: Barbro Aanendsdatter.
Gift 7 Desember 1775, Christiansand Kirke, med: Michel Hansen,
(Fikk to barn med ham). Han døde 3 November 1778.
Gift etter 1778 med: Jacob Larsen Wulf.
Hun ble nevnt som Værtshusholder og enke etter 3.ekteskap i 1801.
Bor da i Husnr: 439, Rodenr 7, 3de Qvarteer.
Døde 2 Juni 1817, gravlagt 10 Juni 1817, Christiansand Kirke.

b.Hans Taraldsen Bechmand, døpt 1 Desember 1736, Christiansand Kirke.
Han står nevnt i skifteregisteret, men skiftet er tapt.
Han døde 2 April 1776, gravlagt 2 Mai 1776, Christiansand Kirke. Gift 7 Juni 1764,
Christiansand Kirke, med: Anna Magdalene Olsdatter Ness.

c.Anna Taraldsdatter Siurssøe, døpt 20 Mai 1739, Christiansand Kirke. Gift 17 Oktober
1754, Christiansand Kirke, med: Jens Aanensen(usikkert!).

d.Sven Taraldsen Siurssøe, døpt 29 Mai 1742, Christiansand Kirke.

e.Ole Taraldsen Siurssøe, døpt 3 Januar 1745, Christiansand Kirke.

f.Inger Margrethe Taraldsdatter Siversøe, døpt 30 Juli 1749, Christiansand Kirke.
Gift 14 Juni 1785, Christiansand Kirke, med: Ammund Christophersen.

g.Cathrine Christine Bechmand, i 1801 blir hun nevnt som 49 år og ugift.
Hun kan være en datter av Tarald(usikkert). Er bosatt i Husnr: 82, Rodenr: 2,
Østerbyens 9de Qvarteer.

3. Niels Taraldsen Bechmand(1736-1772/1774).

Barn:
a.Tarald Nielsen Bechmand, født 4 August, døpt 14 August 1768, Christiansand Kirke.
Nevnt i 1801 som Styrmand til Coferdis, bosatt i Husnr: 47, Østerbyens 5te Qvarteer. I følge
Leewys bok nr 6, side 94, nevnes en markententer Tarald Bechmand nederst i Kongensgate i
byen.(Har ikke fått sjekket denne boka selv ennå)
Men fant han da nevnt i Panteregister nr 5 for Vestre 1690-1800, Side 18.
(Side 452, 4Quarteer, Nr 424, Gr.439)
Ifølge barnas dåp: Styrmann 1798-1800, Skipper 1803-1812, Skipsfører i 1819.
Død 26 Juni 1831 på Odderøen. “Hvor han var ansat som Guardian på et quaraintaineskib,
døde av koldbrand” Gravlagt 30 Juni 1831, Christiansand Kirke.
Gift 11 September 1797, Christiansand Kirke, med: Johanne Margrethe Olsdatter Saven.
(Datter av Ole Jonsen Saven og Anne Høljesdatter).

b.Kirsten Nielsdatter Bechmand, født 18 September, døpt 24 September 1774, Christiansand
Kirke. Var i 1801 ugift og bodde sammen med moren Barbro.

4. Tarald Nielsen Bechmand (1768-1831)

Barn:
a.Olene Bechmand, født 19 September 1798, døpt 21 September 1798.
Gift 16 November 1825, Christiansand Kirke, med: Christian Christensen.

b.Anne Birgithe Bechmand, født 1 September, døpt 5 September 1800, Hotelvertinne og
ugift i 1867, har da søsteren Abel Chirstine boende hos seg. Husnr: 445,446. Vesterbyens
4de Qvartal.

c.Niels Bechmand, døpt 3 Oktober 1803, Christiansand Kirke.
Gravlagt 7 Oktober 1803, Christiansand Kirke.

d.Abel Chirstine Bechmand, døpt 3 August 1804, Christiansand Kirke. Forsørges i 1867 av
søsteren Anne Birgithe. Hun var da ugift.

e.Niels Bechmand, født 21 Februar, døpt 28 Februar 1807, Christiansand Kirke.

f.Tobine Bechmand, født 8 August, døpt 18 August 1809.
Nevnt som enke etter Føre i 1867. Bodde i Husnr: 132a, Østerbyens 13de Qvartal.

g.Ingeborg Anna Bechmand, født 4 August, døpt 1 September 1812, Christiansand Kirke.
Hun døde i 1886.
Gift 11 Februar 1833, Christiansand Kirke, med: John Salvesen.
(Sønn av Salve Olsen Hesnæs og Louise Bentsdatter Guldsmedengen)
Ingeborg Anna er min Tipp-Tippoldemor.

h.Johan Theodor Bechmand, født 23 Mars, døpt 20 Mai 1819, Christiansand Kirke.

fredag 4. mars 2011

1.Tarald Siversøe
Tarald Siversøe ble født i 1665. Han døde i 1705 ved plassen Oddernæs.
Han ble gravlagt den 24 mai 1705 ved plassen Oddernæs kirke.

Barn av Tarald Siversøe og Guri Olsdatter
a. Sigvard Taraldssøn 11
b. Ingeborg Taraldsdatter 12
c. Inger Siversøe 13
d. Niels Siurssøe 14 , Født: ved plassen Ca, 1690
e. Ole Siversøe 15 , Født: ved plassen Sjursøya på gården Randesund i Vest-Agder sokn, 1699, Død: 1778
f. Svend Siversøe 16 , Født: 1700
g. Hans Prestvigen 17 , Født: 1702
h. Jens Siversøe 18 , Født: 1703
Parforhold: Guri Olsdatter

2d.Niels Siurssøe
Niels Siurssøe ble født ved plassen Ca i 1690. Han var sønn av Tarald Siversøe og Guri Olsdatter.

Barn av Niels Siurssøe
a. Johanne Siurssøe 141
b. Tarald Siurssøe 142 , Født: ved plassen Ca, 1710, Død: 1780
c. Anders Sorteland 143

2e.Ole Siversøe
Ole Siversøe ble født ved plassen Sjursøya på gården Randesund i Vest-Agder sokn i 1699. Han døde i 1778. Han var sønn av Tarald Siversøe og Guri Olsdatter.
Han ble døpt ved plassen Oddernæs kirke den 4 jun 1699.

Biografi
Overtok gnr.53, Sjursøya etter sine foreldre i 1739.
Eide i 1745 en tomt på Lahelle i Lund.
Kjøpte i 1766 Dvergsøya.
Han blir kalt med navnet Siversøe.
Borger og skipper i Christiansand i 1753.


Barn av Ole Siversøe og Anne Marie Knarrevig
Det er ikke registrert barn i dette parforholdet.
Parforhold: Anne Marie Knarrevig
Anne Marie Knarrevig ble født ved plassen Knarrevig på gården Randesund i Vest-Agder sokn i 1703. Hun døde i 1781.

2f.Svend Siversøe
Svend Siversøe ble født i 1700. Han var sønn av Tarald Siversøe og Guri Olsdatter.
Han ble døpt ved plassen Oddernæs kirke den 14 nov 1700.

Barn av Svend Siversøe og Anne Varen
Det er ikke registrert barn i dette parforholdet.
Parforhold: Anne Varen
Anne Varen ble født i 1696. Hun var datter av Tomas Varen og Maren Davidsdatter.


Biografi
http://www.asbjorn.info/slekta/Asbjorn/Slekt/Tomas_Jensen_Varen.htm


Barn av Anne Varen og Svend Siversøe
Det er ikke registrert barn i dette parforholdet.
Hans Prestvigen
Hans Prestvigen ble født i 1702. Han var sønn av Tarald Siversøe og Guri Olsdatter.
Han ble døpt ved plassen Oddernæs kirke den 29 sep 1702.

Barn av Hans Prestvigen og Ingeborg Varen
Det er ikke registrert barn i dette parforholdet.
Parforhold: Ingeborg Varen
Ingeborg Varen ble født i 1701. Hun var datter av Tomas Varen og.

Barn av Ingeborg Varen og Hans Prestvigen
Det er ikke registrert barn i dette parforholdet.
Jens Siversøe
Jens Siversøe ble født i 1703. Han var sønn av Tarald Siversøe og Guri Olsdatter.
Han ble døpt ved plassen Oddernæs kirke den 1 nov 1703.
Johanne Siurssøe
Han var sønn av Niels Siurssøe og.

Tarald Siurssøe
Tarald Siurssøe ble født ved plassen Ca i 1710. Han døde i 1780. Han var sønn av Niels Siurssøe og.
Hans arveskifte ble holdt den 17 okt 1780.

Biografi
Bodde på det som i dag heter Sjursøya utenfor Kristiansand. Nevnt som matros, ved dåpen til sønnen Niels i 1734. Nevnt med etternavn Siurssøe ved dåpen til sønnen Hans i 1736. Nevnt med etternavn Sigvarssøe ved dåpen til datteren Anna i 1739.


Barn av Tarald Siurssøe og Johanne Hansdatter
1. Niels Bechmand 1421 , Født: ved plassen Christiansand, 1734, Død: ved plassen Kona ble nevnt som enke dette året, 1775
2. Hans Bechmand 1422 , Født: ved plassen Christiansand, 1736
3. Anna Siurssøe 1423 , Født: ved plassen Christiansand, 1739
4. Sven Siurssøe 1424 , Født: ved plassen Christiansand, 1742
5. Ole Siurssøe 1425 , Født: 1745
6. Inger Margrethe Taraldsdatter 1426 , Født: ved plassen Christiansand, 1749
7. Cathrine Bechmand 1427 , Født: 1752

Barn av Tarald Siurssøe og Tone Tostensdatter
Det er ikke registrert barn i dette parforholdet.
Parforhold 1: Johanne Hansdatter
Hun var datter av Hans Simonssøn og.


Barn av Johanne Hansdatter og Tarald Siurssøe
1. Niels Bechmand 1421 , Født: ved plassen Christiansand, 1734, Død: ved plassen Kona ble nevnt som enke dette året, 1775
2. Hans Bechmand 1422 , Født: ved plassen Christiansand, 1736
3. Anna Siurssøe 1423 , Født: ved plassen Christiansand, 1739
4. Sven Siurssøe 1424 , Født: ved plassen Christiansand, 1742
5. Ole Siurssøe 1425 , Født: 1745
6. Inger Margrethe Taraldsdatter 1426 , Født: ved plassen Christiansand, 1749
7. Cathrine Bechmand 1427 , Født: 1752
Parforhold: Tone Tostensdatter

Barn av Tone Tostensdatter og Tarald Siurssøe
Det er ikke registrert barn i dette parforholdet.
Anders Sorteland
Han var sønn av Niels Siurssøe og.

Barn av Anders Sorteland og Ole.. Møen
1. Niels Sorteland 1431 , Født: 1744
2. Siri Sorteland 1432
Parforhold: Ole.. Møen

Barn av Ole.. Møen og Anders Sorteland
1. Niels Sorteland 1431 , Født: 1744
2. Siri Sorteland 1432
Niels Bechmand
Niels Bechmand ble født ved plassen Christiansand i 1734. Han døde i 1775 ved plassen Kona ble nevnt som enke dette året. Han var sønn av Tarald Siurssøe og Johanne Hansdatter.
Han ble døpt ved plassen Christiansand Kirke den 12 jul 1734.

Barn av Niels Bechmand og Barbro Aanendsdatter
1. Tarald Bechmand 14211 , Født: ved plassen Christiansand, 4 aug 1768, Død: ved plassen Odderøe, 1831
2. Kirsten Nielsdatter 14212 , Født: 1770

Parforhold: Barbro Aanendsdatter
Hun var datter av Aanend og.
Hun er registrert i folketellingen i 1801.

Barn av Barbro Aanendsdatter og Niels Bechmand
1. Tarald Bechmand 14211 , Født: ved plassen Christiansand, 4 aug 1768, Død: ved plassen Odderøe, 1831
2. Kirsten Nielsdatter 14212 , Født: 1770

Barn av Barbro Aanendsdatter og Michel Hansen
1. Niels Michelsen 14213 , Født: 1775
2. Barbro Michelsdatter 14214 , Født: 1777

Barn av Barbro Aanendsdatter og Jacob Wulf
Det er ikke registrert barn i dette parforholdet.
Hans Bechmand
Hans Bechmand ble født ved plassen Christiansand i 1736. Han var sønn av Tarald Siurssøe og Johanne Hansdatter.
Han ble døpt ved plassen Christiansand Kirke den 1 des 1736.

Biografi
Nevnt også som Siurssøe.


Barn av Hans Bechmand og Anna Magdalene Ness
1. Barbro? Bechmand 14221 Død: ved plassen Christiansand Kirke, 24 des 1768
2. Hans Hansen 14222 , Født: 1796
Parforhold: Anna Magdalene Ness


Barn av Anna Magdalene Ness og Hans Bechmand
1. Barbro? Bechmand 14221 Død: ved plassen Christiansand Kirke, 24 des 1768
2. Hans Hansen 14222 , Født: 1796
Anna Siurssøe
Anna Siurssøe ble født ved plassen Christiansand i 1739. Hun var datter av Tarald Siurssøe og Johanne Hansdatter.
Hun ble døpt ved plassen Christiansand Kirke den 20 mai 1739.
Sven Siurssøe
Sven Siurssøe ble født ved plassen Christiansand i 1742. Han var sønn av Tarald Siurssøe og Johanne Hansdatter.
Han ble døpt ved plassen Christiansand Kirke den 29 mai 1742.
Ole Siurssøe
Ole Siurssøe ble født i 1745. Han var sønn av Tarald Siurssøe og Johanne Hansdatter.
Han ble døpt ved plassen Christiansand Kirke den 3 jan 1745.
Inger Margrethe Taraldsdatter
Inger Margrethe Taraldsdatter ble født ved plassen Christiansand i 1749. Hun var datter av Tarald Siurssøe og Johanne Hansdatter.
Hun ble døpt ved plassen Christiansand Kirke den 30 jul 1749.
Cathrine Bechmand
Cathrine Bechmand ble født i 1752. Hun var datter av Tarald Siurssøe og Johanne Hansdatter.
Hun er registrert i folketellingen i 1801.
Niels Sorteland
Niels Sorteland ble født i 1744. Han var sønn av Anders Sorteland og Ole.. Møen.
Han ble døpt ved plassen Christiansand Kirke den 11 des 1744.
Siri Sorteland
Han var sønn av Anders Sorteland og Ole.. Møen.
Han ble døpt ved plassen Christiansand Kirke den 20 nov 1746.
Tarald Bechmand
Tarald Bechmand ble født ved plassen Christiansand den 4 aug 1768. Han døde i 1831 ved plassen Odderøe. Han var sønn av Niels Bechmand og Barbro Aanendsdatter.
Han ble døpt ved plassen Christiansand Kirke den 14 aug 1768. Han er registrert i folketellingen i 1801. Han ble gravlagt den 30 jun 1831 ved plassen Christiansand Kirke.

Biografi
Styrmand til Coferdis i 1801.
Ved sin død, er han nevnt som 66 år.
Altså født ca 1765.
Han bodde mest sannsynlig i Kristiansand.
Var borger i Christiansand 27 Februar 1801(1808)
Han jobbet som Skibsfører (Coffardi)/Styrmand til Coferdis
I begravelsesprotokollen fra 1831 står det:
Død paa Odderøe hvor han var ansat som Guardian på et quarantaine skib. Død av koldbrand 26 Juni 1831, begravet 30 Juni”
Odderøya, er like utenfor Kristiansand, var den gang en karantinestasjon
For kolera pasienter(Den største I Nord-Europa) fra Norge, Danmark og Schleswig-Holstein.


Barn av Tarald Bechmand og Johanne Margrethe Saven
1. Olene Bechmand 142111 , Født: ved plassen Christiansand, 19 sep 1798
2. Anne Birgithe Bechmand 142112 , Født: ved plassen Christiansand, 1 sep 1800
3. Abel Kirstine Bechmand 142113 , Født: ved plassen Christiansand, 27 jul 1804
4. Niels d.y. Bechmand 142114 , Født: ved plassen Christiansand, 21 feb 1807
5. Tobine Bechmand 142115 , Født: ved plassen Christiansand, 8 aug 1809
6. Ingeborg Anna Bechmand 142116 , Født: ved plassen Christiansand, 4 aug 1812, Død: 1886
7. Johan Theodor Bechmand 142117 , Født: ved plassen Christiansand, 23 mar 1819
Parforhold: Johanne Margrethe Saven
Johanne Margrethe Saven ble født i 1775. Hun var datter av Ole Saven og Anne Høljesdatter.

Barn av Johanne Margrethe Saven og Tarald Bechmand
1. Olene Bechmand 142111 , Født: ved plassen Christiansand, 19 sep 1798
2. Anne Birgithe Bechmand 142112 , Født: ved plassen Christiansand, 1 sep 1800
3. Abel Kirstine Bechmand 142113 , Født: ved plassen Christiansand, 27 jul 1804
4. Niels d.y. Bechmand 142114 , Født: ved plassen Christiansand, 21 feb 1807
5. Tobine Bechmand 142115 , Født: ved plassen Christiansand, 8 aug 1809
6. Ingeborg Anna Bechmand 142116 , Født: ved plassen Christiansand, 4 aug 1812, Død: 1886
7. Johan Theodor Bechmand 142117 , Født: ved plassen Christiansand, 23 mar 1819
Kirsten Nielsdatter
Kirsten Nielsdatter ble født i 1770. Han var sønn av Niels Bechmand og Barbro Aanendsdatter.

Biografi
29 år gml og ugift ved skiftet etter Jacob Wulf i 1799.
31 år gml og ugift i Folketellingen 1801. Bor da sammen med moren Barbro.

Barbro? Bechmand
Han døde den 24 des 1768 ved plassen Christiansand Kirke. Han var sønn av Hans Bechmand og Anna Magdalene Ness.
Hans Hansen
Hans Hansen ble født i 1796. Han var sønn av Hans Bechmand og Anna Magdalene Ness.
Olene Bechmand
Olene Bechmand ble født ved plassen Christiansand den 19 sep 1798. Hun var datter av Tarald Bechmand og Johanne Margrethe Saven.
Hun ble døpt ved plassen Christiansand Kirke den 21 sep 1798.

Barn av Olene Bechmand og Christian Christensen
Det er ikke registrert barn i dette parforholdet.
Parforhold: Christian Christensen

Barn av Christian Christensen og Olene Bechmand
Det er ikke registrert barn i dette parforholdet.
Anne Birgithe Bechmand
Anne Birgithe Bechmand ble født ved plassen Christiansand den 1 sep 1800. Han var sønn av Tarald Bechmand og Johanne Margrethe Saven.
Han ble døpt ved plassen Christiansand Kirke den 5 sep 1800.
Abel Kirstine Bechmand
Abel Kirstine Bechmand ble født ved plassen Christiansand den 27 jul 1804. Hun var datter av Tarald Bechmand og Johanne Margrethe Saven.
Hun ble døpt ved plassen Christiansand Kirke den 3 aug 1804.
Niels d.y. Bechmand
Niels d.y. Bechmand ble født ved plassen Christiansand den 21 feb 1807. Han var sønn av Tarald Bechmand og Johanne Margrethe Saven.
Han ble døpt ved plassen Christiansand Kirke den 28 feb 1807.
Tobine Bechmand
Tobine Bechmand ble født ved plassen Christiansand den 8 aug 1809. Hun var datter av Tarald Bechmand og Johanne Margrethe Saven.
Hun ble døpt ved plassen Christiansand Kirke den 18 aug 1809.
Ingeborg Anna Bechmand
Ingeborg Anna Bechmand ble født ved plassen Christiansand den 4 aug 1812. Hun døde i 1886. Hun var datter av Tarald Bechmand og Johanne Margrethe Saven.
Hun ble døpt ved plassen Christiansand Kirke den 1 sep 1812.

Barn av Ingeborg Anna Bechmand og John Salvesen
1. Agnes Helene Salvesen 1421161 , Født: 1849, Død: 1934
Parforhold: John Salvesen
John Salvesen ble født i 1796. Han døde i 1886.

Biografi
Da han gifter seg i 1833, blir faren nevnt som Salve Olsen.