Om meg

fredag 8. april 2011

Bechmand - Siversøe .

Bechmand-Siversøe:
1. Gurie Olsdaater(ca 1673-1750)
Gravlagt 7 Mars 1750, Oddernæs Kirke.
Gift 1. med: Taral Svenssøn Siversøe, døde 40 år gammel? i 1705.
Gravlagt 24 Mai 1705, Oddernæs Kirke.
Gift 11 September 1707, Oddernæs Kirke, med: Niels Hanssøn Bechmand.
Gravlagt 31 Desember 1730, Oddernæs Kirke.

Barn:
a.Ole Taraldsen Siversøe, døpt 4 Juni 1699, Oddernæs Kirke.
Overtok skjøtet på Sjursøya, gnr 53 etter sine foreldre i 1739.
Og kjøpte i tillegg et lite sætehus(tekt med hon) på Sjursøya.
Men i 1756 overdrar han skjøtet på Sjursøya til Anders Holte.
Eide i 1745 også en tomt på Lahelle ved Lund.
Borger og skipper i Christiansand 8 Mars 1753.
(Det er nevnt at han hadde kommet flyttende fra Sjursøya).
4 August 1766, kunngjør Bent Justnæs og Ole at de har blitt eiere
av Dvergsøya. De fredlyser da øya for beiting, hogst og fiske.
I tillegg drev han med utlån av penger(tyder på god råd?).
Gravlagt 25.04.1778 Christiansand Kirke.
Gift 5 Januar 1757, Oddernæs Kirke, med: Anne Marie Danielsdatter Knarrevig.
Hun arvet 2 3/5 eng i Knarrevig.

b.Svend Taraldsen Siversøe, døpt 14 November 1700, Oddernæs Kirke.
Gift 2 September 1725, Oddernæs Kirke, med: Anne Thomasdatter Varen.

c.Hans Taraldsen Siversøe, døpt 29 September 1702, Oddernæs Kirke.
Overtok Krogemyr, Ve i Tveit etter brorens halvbror Tollak Hansen.
Gift med: Aaste Brynildsdatter Ve.

d.Jens Taraldsen Siversøe, døpt 1 November 1703, Oddernæs Kirke.

e.Ingeborre Taraldsdatter Siversøe, døpt 8 Mars 1705, Oddernæs Kirke.
Gift med: Christen Jensen Torsvig.

f.Tarald Nielsen Siurssøe, døpt 3 Mai 1711, Oddernæs Kirke.
Nevnt som matros i 1734.
Døde 11 November 1780, gravlagt 18 November 1780, Christiansand Kirke.
Skiftet etter ham, ble holdt 17 Oktober 1780.
Gift 17 Juli 1734 med: Johanne Hansdatter(Muligens datter av Hans Simonssøn).
Hun døde 27 Juni 1776, gravlagt 1 Juli 1776, Christiansand Kirke.
Gift 2 Juni 1778 med Todne Torstensdatter.

g.Johanne Nielsdatter Siurssøe, født ca 1714.

h.Anne Nielsdatter Siurssøe, døpt 1 Januar 1716, Oddernæs Kirke

2. Tarald Nielssen Siurssøe(1711-1780).

Barn:
a.Niels Taraldsen Bechmand, døpt 12 Juli 1734, Christiansand Kirke.
Han er nevnt sist i live da kona var fadder 14 August 1772.
Da kona var fadder 21 Januar 1775, blir hun nevnt som enke.
(Jeg finner ikke hans død nevnt).
Gift 12 November 1767 med: Barbro Aanendsdatter.
Gift 7 Desember 1775, Christiansand Kirke, med: Michel Hansen,
(Fikk to barn med ham). Han døde 3 November 1778.
Gift etter 1778 med: Jacob Larsen Wulf.
Hun ble nevnt som Værtshusholder og enke etter 3.ekteskap i 1801.
Bor da i Husnr: 439, Rodenr 7, 3de Qvarteer.
Døde 2 Juni 1817, gravlagt 10 Juni 1817, Christiansand Kirke.

b.Hans Taraldsen Bechmand, døpt 1 Desember 1736, Christiansand Kirke.
Han står nevnt i skifteregisteret, men skiftet er tapt.
Han døde 2 April 1776, gravlagt 2 Mai 1776, Christiansand Kirke. Gift 7 Juni 1764,
Christiansand Kirke, med: Anna Magdalene Olsdatter Ness.

c.Anna Taraldsdatter Siurssøe, døpt 20 Mai 1739, Christiansand Kirke. Gift 17 Oktober
1754, Christiansand Kirke, med: Jens Aanensen(usikkert!).

d.Sven Taraldsen Siurssøe, døpt 29 Mai 1742, Christiansand Kirke.

e.Ole Taraldsen Siurssøe, døpt 3 Januar 1745, Christiansand Kirke.

f.Inger Margrethe Taraldsdatter Siversøe, døpt 30 Juli 1749, Christiansand Kirke.
Gift 14 Juni 1785, Christiansand Kirke, med: Ammund Christophersen.

g.Cathrine Christine Bechmand, i 1801 blir hun nevnt som 49 år og ugift.
Hun kan være en datter av Tarald(usikkert). Er bosatt i Husnr: 82, Rodenr: 2,
Østerbyens 9de Qvarteer.

3. Niels Taraldsen Bechmand(1736-1772/1774).

Barn:
a.Tarald Nielsen Bechmand, født 4 August, døpt 14 August 1768, Christiansand Kirke.
Nevnt i 1801 som Styrmand til Coferdis, bosatt i Husnr: 47, Østerbyens 5te Qvarteer. I følge
Leewys bok nr 6, side 94, nevnes en markententer Tarald Bechmand nederst i Kongensgate i
byen.(Har ikke fått sjekket denne boka selv ennå)
Men fant han da nevnt i Panteregister nr 5 for Vestre 1690-1800, Side 18.
(Side 452, 4Quarteer, Nr 424, Gr.439)
Ifølge barnas dåp: Styrmann 1798-1800, Skipper 1803-1812, Skipsfører i 1819.
Død 26 Juni 1831 på Odderøen. “Hvor han var ansat som Guardian på et quaraintaineskib,
døde av koldbrand” Gravlagt 30 Juni 1831, Christiansand Kirke.
Gift 11 September 1797, Christiansand Kirke, med: Johanne Margrethe Olsdatter Saven.
(Datter av Ole Jonsen Saven og Anne Høljesdatter).

b.Kirsten Nielsdatter Bechmand, født 18 September, døpt 24 September 1774, Christiansand
Kirke. Var i 1801 ugift og bodde sammen med moren Barbro.

4. Tarald Nielsen Bechmand (1768-1831)

Barn:
a.Olene Bechmand, født 19 September 1798, døpt 21 September 1798.
Gift 16 November 1825, Christiansand Kirke, med: Christian Christensen.

b.Anne Birgithe Bechmand, født 1 September, døpt 5 September 1800, Hotelvertinne og
ugift i 1867, har da søsteren Abel Chirstine boende hos seg. Husnr: 445,446. Vesterbyens
4de Qvartal.

c.Niels Bechmand, døpt 3 Oktober 1803, Christiansand Kirke.
Gravlagt 7 Oktober 1803, Christiansand Kirke.

d.Abel Chirstine Bechmand, døpt 3 August 1804, Christiansand Kirke. Forsørges i 1867 av
søsteren Anne Birgithe. Hun var da ugift.

e.Niels Bechmand, født 21 Februar, døpt 28 Februar 1807, Christiansand Kirke.

f.Tobine Bechmand, født 8 August, døpt 18 August 1809.
Nevnt som enke etter Føre i 1867. Bodde i Husnr: 132a, Østerbyens 13de Qvartal.

g.Ingeborg Anna Bechmand, født 4 August, døpt 1 September 1812, Christiansand Kirke.
Hun døde i 1886.
Gift 11 Februar 1833, Christiansand Kirke, med: John Salvesen.
(Sønn av Salve Olsen Hesnæs og Louise Bentsdatter Guldsmedengen)
Ingeborg Anna er min Tipp-Tippoldemor.

h.Johan Theodor Bechmand, født 23 Mars, døpt 20 Mai 1819, Christiansand Kirke.