Om meg

fredag 8. april 2011

Bechmand - Siversøe .

Bechmand-Siversøe:
1. Gurie Olsdaater(ca 1673-1750)
Gravlagt 7 Mars 1750, Oddernæs Kirke.
Gift 1. med: Taral Svenssøn Siversøe, døde 40 år gammel? i 1705.
Gravlagt 24 Mai 1705, Oddernæs Kirke.
Gift 11 September 1707, Oddernæs Kirke, med: Niels Hanssøn Bechmand.
Gravlagt 31 Desember 1730, Oddernæs Kirke.

Barn:
a.Ole Taraldsen Siversøe, døpt 4 Juni 1699, Oddernæs Kirke.
Overtok skjøtet på Sjursøya, gnr 53 etter sine foreldre i 1739.
Og kjøpte i tillegg et lite sætehus(tekt med hon) på Sjursøya.
Men i 1756 overdrar han skjøtet på Sjursøya til Anders Holte.
Eide i 1745 også en tomt på Lahelle ved Lund.
Borger og skipper i Christiansand 8 Mars 1753.
(Det er nevnt at han hadde kommet flyttende fra Sjursøya).
4 August 1766, kunngjør Bent Justnæs og Ole at de har blitt eiere
av Dvergsøya. De fredlyser da øya for beiting, hogst og fiske.
I tillegg drev han med utlån av penger(tyder på god råd?).
Gravlagt 25.04.1778 Christiansand Kirke.
Gift 5 Januar 1757, Oddernæs Kirke, med: Anne Marie Danielsdatter Knarrevig.
Hun arvet 2 3/5 eng i Knarrevig.

b.Svend Taraldsen Siversøe, døpt 14 November 1700, Oddernæs Kirke.
Gift 2 September 1725, Oddernæs Kirke, med: Anne Thomasdatter Varen.

c.Hans Taraldsen Siversøe, døpt 29 September 1702, Oddernæs Kirke.
Overtok Krogemyr, Ve i Tveit etter brorens halvbror Tollak Hansen.
Gift med: Aaste Brynildsdatter Ve.

d.Jens Taraldsen Siversøe, døpt 1 November 1703, Oddernæs Kirke.

e.Ingeborre Taraldsdatter Siversøe, døpt 8 Mars 1705, Oddernæs Kirke.
Gift med: Christen Jensen Torsvig.

f.Tarald Nielsen Siurssøe, døpt 3 Mai 1711, Oddernæs Kirke.
Nevnt som matros i 1734.
Døde 11 November 1780, gravlagt 18 November 1780, Christiansand Kirke.
Skiftet etter ham, ble holdt 17 Oktober 1780.
Gift 17 Juli 1734 med: Johanne Hansdatter(Muligens datter av Hans Simonssøn).
Hun døde 27 Juni 1776, gravlagt 1 Juli 1776, Christiansand Kirke.
Gift 2 Juni 1778 med Todne Torstensdatter.

g.Johanne Nielsdatter Siurssøe, født ca 1714.

h.Anne Nielsdatter Siurssøe, døpt 1 Januar 1716, Oddernæs Kirke

2. Tarald Nielssen Siurssøe(1711-1780).

Barn:
a.Niels Taraldsen Bechmand, døpt 12 Juli 1734, Christiansand Kirke.
Han er nevnt sist i live da kona var fadder 14 August 1772.
Da kona var fadder 21 Januar 1775, blir hun nevnt som enke.
(Jeg finner ikke hans død nevnt).
Gift 12 November 1767 med: Barbro Aanendsdatter.
Gift 7 Desember 1775, Christiansand Kirke, med: Michel Hansen,
(Fikk to barn med ham). Han døde 3 November 1778.
Gift etter 1778 med: Jacob Larsen Wulf.
Hun ble nevnt som Værtshusholder og enke etter 3.ekteskap i 1801.
Bor da i Husnr: 439, Rodenr 7, 3de Qvarteer.
Døde 2 Juni 1817, gravlagt 10 Juni 1817, Christiansand Kirke.

b.Hans Taraldsen Bechmand, døpt 1 Desember 1736, Christiansand Kirke.
Han står nevnt i skifteregisteret, men skiftet er tapt.
Han døde 2 April 1776, gravlagt 2 Mai 1776, Christiansand Kirke. Gift 7 Juni 1764,
Christiansand Kirke, med: Anna Magdalene Olsdatter Ness.

c.Anna Taraldsdatter Siurssøe, døpt 20 Mai 1739, Christiansand Kirke. Gift 17 Oktober
1754, Christiansand Kirke, med: Jens Aanensen(usikkert!).

d.Sven Taraldsen Siurssøe, døpt 29 Mai 1742, Christiansand Kirke.

e.Ole Taraldsen Siurssøe, døpt 3 Januar 1745, Christiansand Kirke.

f.Inger Margrethe Taraldsdatter Siversøe, døpt 30 Juli 1749, Christiansand Kirke.
Gift 14 Juni 1785, Christiansand Kirke, med: Ammund Christophersen.

g.Cathrine Christine Bechmand, i 1801 blir hun nevnt som 49 år og ugift.
Hun kan være en datter av Tarald(usikkert). Er bosatt i Husnr: 82, Rodenr: 2,
Østerbyens 9de Qvarteer.

3. Niels Taraldsen Bechmand(1736-1772/1774).

Barn:
a.Tarald Nielsen Bechmand, født 4 August, døpt 14 August 1768, Christiansand Kirke.
Nevnt i 1801 som Styrmand til Coferdis, bosatt i Husnr: 47, Østerbyens 5te Qvarteer. I følge
Leewys bok nr 6, side 94, nevnes en markententer Tarald Bechmand nederst i Kongensgate i
byen.(Har ikke fått sjekket denne boka selv ennå)
Men fant han da nevnt i Panteregister nr 5 for Vestre 1690-1800, Side 18.
(Side 452, 4Quarteer, Nr 424, Gr.439)
Ifølge barnas dåp: Styrmann 1798-1800, Skipper 1803-1812, Skipsfører i 1819.
Død 26 Juni 1831 på Odderøen. “Hvor han var ansat som Guardian på et quaraintaineskib,
døde av koldbrand” Gravlagt 30 Juni 1831, Christiansand Kirke.
Gift 11 September 1797, Christiansand Kirke, med: Johanne Margrethe Olsdatter Saven.
(Datter av Ole Jonsen Saven og Anne Høljesdatter).

b.Kirsten Nielsdatter Bechmand, født 18 September, døpt 24 September 1774, Christiansand
Kirke. Var i 1801 ugift og bodde sammen med moren Barbro.

4. Tarald Nielsen Bechmand (1768-1831)

Barn:
a.Olene Bechmand, født 19 September 1798, døpt 21 September 1798.
Gift 16 November 1825, Christiansand Kirke, med: Christian Christensen.

b.Anne Birgithe Bechmand, født 1 September, døpt 5 September 1800, Hotelvertinne og
ugift i 1867, har da søsteren Abel Chirstine boende hos seg. Husnr: 445,446. Vesterbyens
4de Qvartal.

c.Niels Bechmand, døpt 3 Oktober 1803, Christiansand Kirke.
Gravlagt 7 Oktober 1803, Christiansand Kirke.

d.Abel Chirstine Bechmand, døpt 3 August 1804, Christiansand Kirke. Forsørges i 1867 av
søsteren Anne Birgithe. Hun var da ugift.

e.Niels Bechmand, født 21 Februar, døpt 28 Februar 1807, Christiansand Kirke.

f.Tobine Bechmand, født 8 August, døpt 18 August 1809.
Nevnt som enke etter Føre i 1867. Bodde i Husnr: 132a, Østerbyens 13de Qvartal.

g.Ingeborg Anna Bechmand, født 4 August, døpt 1 September 1812, Christiansand Kirke.
Hun døde i 1886.
Gift 11 Februar 1833, Christiansand Kirke, med: John Salvesen.
(Sønn av Salve Olsen Hesnæs og Louise Bentsdatter Guldsmedengen)
Ingeborg Anna er min Tipp-Tippoldemor.

h.Johan Theodor Bechmand, født 23 Mars, døpt 20 Mai 1819, Christiansand Kirke.

fredag 4. mars 2011

1.Tarald Siversøe
Tarald Siversøe ble født i 1665. Han døde i 1705 ved plassen Oddernæs.
Han ble gravlagt den 24 mai 1705 ved plassen Oddernæs kirke.

Barn av Tarald Siversøe og Guri Olsdatter
a. Sigvard Taraldssøn 11
b. Ingeborg Taraldsdatter 12
c. Inger Siversøe 13
d. Niels Siurssøe 14 , Født: ved plassen Ca, 1690
e. Ole Siversøe 15 , Født: ved plassen Sjursøya på gården Randesund i Vest-Agder sokn, 1699, Død: 1778
f. Svend Siversøe 16 , Født: 1700
g. Hans Prestvigen 17 , Født: 1702
h. Jens Siversøe 18 , Født: 1703
Parforhold: Guri Olsdatter

2d.Niels Siurssøe
Niels Siurssøe ble født ved plassen Ca i 1690. Han var sønn av Tarald Siversøe og Guri Olsdatter.

Barn av Niels Siurssøe
a. Johanne Siurssøe 141
b. Tarald Siurssøe 142 , Født: ved plassen Ca, 1710, Død: 1780
c. Anders Sorteland 143

2e.Ole Siversøe
Ole Siversøe ble født ved plassen Sjursøya på gården Randesund i Vest-Agder sokn i 1699. Han døde i 1778. Han var sønn av Tarald Siversøe og Guri Olsdatter.
Han ble døpt ved plassen Oddernæs kirke den 4 jun 1699.

Biografi
Overtok gnr.53, Sjursøya etter sine foreldre i 1739.
Eide i 1745 en tomt på Lahelle i Lund.
Kjøpte i 1766 Dvergsøya.
Han blir kalt med navnet Siversøe.
Borger og skipper i Christiansand i 1753.


Barn av Ole Siversøe og Anne Marie Knarrevig
Det er ikke registrert barn i dette parforholdet.
Parforhold: Anne Marie Knarrevig
Anne Marie Knarrevig ble født ved plassen Knarrevig på gården Randesund i Vest-Agder sokn i 1703. Hun døde i 1781.

2f.Svend Siversøe
Svend Siversøe ble født i 1700. Han var sønn av Tarald Siversøe og Guri Olsdatter.
Han ble døpt ved plassen Oddernæs kirke den 14 nov 1700.

Barn av Svend Siversøe og Anne Varen
Det er ikke registrert barn i dette parforholdet.
Parforhold: Anne Varen
Anne Varen ble født i 1696. Hun var datter av Tomas Varen og Maren Davidsdatter.


Biografi
http://www.asbjorn.info/slekta/Asbjorn/Slekt/Tomas_Jensen_Varen.htm


Barn av Anne Varen og Svend Siversøe
Det er ikke registrert barn i dette parforholdet.
Hans Prestvigen
Hans Prestvigen ble født i 1702. Han var sønn av Tarald Siversøe og Guri Olsdatter.
Han ble døpt ved plassen Oddernæs kirke den 29 sep 1702.

Barn av Hans Prestvigen og Ingeborg Varen
Det er ikke registrert barn i dette parforholdet.
Parforhold: Ingeborg Varen
Ingeborg Varen ble født i 1701. Hun var datter av Tomas Varen og.

Barn av Ingeborg Varen og Hans Prestvigen
Det er ikke registrert barn i dette parforholdet.
Jens Siversøe
Jens Siversøe ble født i 1703. Han var sønn av Tarald Siversøe og Guri Olsdatter.
Han ble døpt ved plassen Oddernæs kirke den 1 nov 1703.
Johanne Siurssøe
Han var sønn av Niels Siurssøe og.

Tarald Siurssøe
Tarald Siurssøe ble født ved plassen Ca i 1710. Han døde i 1780. Han var sønn av Niels Siurssøe og.
Hans arveskifte ble holdt den 17 okt 1780.

Biografi
Bodde på det som i dag heter Sjursøya utenfor Kristiansand. Nevnt som matros, ved dåpen til sønnen Niels i 1734. Nevnt med etternavn Siurssøe ved dåpen til sønnen Hans i 1736. Nevnt med etternavn Sigvarssøe ved dåpen til datteren Anna i 1739.


Barn av Tarald Siurssøe og Johanne Hansdatter
1. Niels Bechmand 1421 , Født: ved plassen Christiansand, 1734, Død: ved plassen Kona ble nevnt som enke dette året, 1775
2. Hans Bechmand 1422 , Født: ved plassen Christiansand, 1736
3. Anna Siurssøe 1423 , Født: ved plassen Christiansand, 1739
4. Sven Siurssøe 1424 , Født: ved plassen Christiansand, 1742
5. Ole Siurssøe 1425 , Født: 1745
6. Inger Margrethe Taraldsdatter 1426 , Født: ved plassen Christiansand, 1749
7. Cathrine Bechmand 1427 , Født: 1752

Barn av Tarald Siurssøe og Tone Tostensdatter
Det er ikke registrert barn i dette parforholdet.
Parforhold 1: Johanne Hansdatter
Hun var datter av Hans Simonssøn og.


Barn av Johanne Hansdatter og Tarald Siurssøe
1. Niels Bechmand 1421 , Født: ved plassen Christiansand, 1734, Død: ved plassen Kona ble nevnt som enke dette året, 1775
2. Hans Bechmand 1422 , Født: ved plassen Christiansand, 1736
3. Anna Siurssøe 1423 , Født: ved plassen Christiansand, 1739
4. Sven Siurssøe 1424 , Født: ved plassen Christiansand, 1742
5. Ole Siurssøe 1425 , Født: 1745
6. Inger Margrethe Taraldsdatter 1426 , Født: ved plassen Christiansand, 1749
7. Cathrine Bechmand 1427 , Født: 1752
Parforhold: Tone Tostensdatter

Barn av Tone Tostensdatter og Tarald Siurssøe
Det er ikke registrert barn i dette parforholdet.
Anders Sorteland
Han var sønn av Niels Siurssøe og.

Barn av Anders Sorteland og Ole.. Møen
1. Niels Sorteland 1431 , Født: 1744
2. Siri Sorteland 1432
Parforhold: Ole.. Møen

Barn av Ole.. Møen og Anders Sorteland
1. Niels Sorteland 1431 , Født: 1744
2. Siri Sorteland 1432
Niels Bechmand
Niels Bechmand ble født ved plassen Christiansand i 1734. Han døde i 1775 ved plassen Kona ble nevnt som enke dette året. Han var sønn av Tarald Siurssøe og Johanne Hansdatter.
Han ble døpt ved plassen Christiansand Kirke den 12 jul 1734.

Barn av Niels Bechmand og Barbro Aanendsdatter
1. Tarald Bechmand 14211 , Født: ved plassen Christiansand, 4 aug 1768, Død: ved plassen Odderøe, 1831
2. Kirsten Nielsdatter 14212 , Født: 1770

Parforhold: Barbro Aanendsdatter
Hun var datter av Aanend og.
Hun er registrert i folketellingen i 1801.

Barn av Barbro Aanendsdatter og Niels Bechmand
1. Tarald Bechmand 14211 , Født: ved plassen Christiansand, 4 aug 1768, Død: ved plassen Odderøe, 1831
2. Kirsten Nielsdatter 14212 , Født: 1770

Barn av Barbro Aanendsdatter og Michel Hansen
1. Niels Michelsen 14213 , Født: 1775
2. Barbro Michelsdatter 14214 , Født: 1777

Barn av Barbro Aanendsdatter og Jacob Wulf
Det er ikke registrert barn i dette parforholdet.
Hans Bechmand
Hans Bechmand ble født ved plassen Christiansand i 1736. Han var sønn av Tarald Siurssøe og Johanne Hansdatter.
Han ble døpt ved plassen Christiansand Kirke den 1 des 1736.

Biografi
Nevnt også som Siurssøe.


Barn av Hans Bechmand og Anna Magdalene Ness
1. Barbro? Bechmand 14221 Død: ved plassen Christiansand Kirke, 24 des 1768
2. Hans Hansen 14222 , Født: 1796
Parforhold: Anna Magdalene Ness


Barn av Anna Magdalene Ness og Hans Bechmand
1. Barbro? Bechmand 14221 Død: ved plassen Christiansand Kirke, 24 des 1768
2. Hans Hansen 14222 , Født: 1796
Anna Siurssøe
Anna Siurssøe ble født ved plassen Christiansand i 1739. Hun var datter av Tarald Siurssøe og Johanne Hansdatter.
Hun ble døpt ved plassen Christiansand Kirke den 20 mai 1739.
Sven Siurssøe
Sven Siurssøe ble født ved plassen Christiansand i 1742. Han var sønn av Tarald Siurssøe og Johanne Hansdatter.
Han ble døpt ved plassen Christiansand Kirke den 29 mai 1742.
Ole Siurssøe
Ole Siurssøe ble født i 1745. Han var sønn av Tarald Siurssøe og Johanne Hansdatter.
Han ble døpt ved plassen Christiansand Kirke den 3 jan 1745.
Inger Margrethe Taraldsdatter
Inger Margrethe Taraldsdatter ble født ved plassen Christiansand i 1749. Hun var datter av Tarald Siurssøe og Johanne Hansdatter.
Hun ble døpt ved plassen Christiansand Kirke den 30 jul 1749.
Cathrine Bechmand
Cathrine Bechmand ble født i 1752. Hun var datter av Tarald Siurssøe og Johanne Hansdatter.
Hun er registrert i folketellingen i 1801.
Niels Sorteland
Niels Sorteland ble født i 1744. Han var sønn av Anders Sorteland og Ole.. Møen.
Han ble døpt ved plassen Christiansand Kirke den 11 des 1744.
Siri Sorteland
Han var sønn av Anders Sorteland og Ole.. Møen.
Han ble døpt ved plassen Christiansand Kirke den 20 nov 1746.
Tarald Bechmand
Tarald Bechmand ble født ved plassen Christiansand den 4 aug 1768. Han døde i 1831 ved plassen Odderøe. Han var sønn av Niels Bechmand og Barbro Aanendsdatter.
Han ble døpt ved plassen Christiansand Kirke den 14 aug 1768. Han er registrert i folketellingen i 1801. Han ble gravlagt den 30 jun 1831 ved plassen Christiansand Kirke.

Biografi
Styrmand til Coferdis i 1801.
Ved sin død, er han nevnt som 66 år.
Altså født ca 1765.
Han bodde mest sannsynlig i Kristiansand.
Var borger i Christiansand 27 Februar 1801(1808)
Han jobbet som Skibsfører (Coffardi)/Styrmand til Coferdis
I begravelsesprotokollen fra 1831 står det:
Død paa Odderøe hvor han var ansat som Guardian på et quarantaine skib. Død av koldbrand 26 Juni 1831, begravet 30 Juni”
Odderøya, er like utenfor Kristiansand, var den gang en karantinestasjon
For kolera pasienter(Den største I Nord-Europa) fra Norge, Danmark og Schleswig-Holstein.


Barn av Tarald Bechmand og Johanne Margrethe Saven
1. Olene Bechmand 142111 , Født: ved plassen Christiansand, 19 sep 1798
2. Anne Birgithe Bechmand 142112 , Født: ved plassen Christiansand, 1 sep 1800
3. Abel Kirstine Bechmand 142113 , Født: ved plassen Christiansand, 27 jul 1804
4. Niels d.y. Bechmand 142114 , Født: ved plassen Christiansand, 21 feb 1807
5. Tobine Bechmand 142115 , Født: ved plassen Christiansand, 8 aug 1809
6. Ingeborg Anna Bechmand 142116 , Født: ved plassen Christiansand, 4 aug 1812, Død: 1886
7. Johan Theodor Bechmand 142117 , Født: ved plassen Christiansand, 23 mar 1819
Parforhold: Johanne Margrethe Saven
Johanne Margrethe Saven ble født i 1775. Hun var datter av Ole Saven og Anne Høljesdatter.

Barn av Johanne Margrethe Saven og Tarald Bechmand
1. Olene Bechmand 142111 , Født: ved plassen Christiansand, 19 sep 1798
2. Anne Birgithe Bechmand 142112 , Født: ved plassen Christiansand, 1 sep 1800
3. Abel Kirstine Bechmand 142113 , Født: ved plassen Christiansand, 27 jul 1804
4. Niels d.y. Bechmand 142114 , Født: ved plassen Christiansand, 21 feb 1807
5. Tobine Bechmand 142115 , Født: ved plassen Christiansand, 8 aug 1809
6. Ingeborg Anna Bechmand 142116 , Født: ved plassen Christiansand, 4 aug 1812, Død: 1886
7. Johan Theodor Bechmand 142117 , Født: ved plassen Christiansand, 23 mar 1819
Kirsten Nielsdatter
Kirsten Nielsdatter ble født i 1770. Han var sønn av Niels Bechmand og Barbro Aanendsdatter.

Biografi
29 år gml og ugift ved skiftet etter Jacob Wulf i 1799.
31 år gml og ugift i Folketellingen 1801. Bor da sammen med moren Barbro.

Barbro? Bechmand
Han døde den 24 des 1768 ved plassen Christiansand Kirke. Han var sønn av Hans Bechmand og Anna Magdalene Ness.
Hans Hansen
Hans Hansen ble født i 1796. Han var sønn av Hans Bechmand og Anna Magdalene Ness.
Olene Bechmand
Olene Bechmand ble født ved plassen Christiansand den 19 sep 1798. Hun var datter av Tarald Bechmand og Johanne Margrethe Saven.
Hun ble døpt ved plassen Christiansand Kirke den 21 sep 1798.

Barn av Olene Bechmand og Christian Christensen
Det er ikke registrert barn i dette parforholdet.
Parforhold: Christian Christensen

Barn av Christian Christensen og Olene Bechmand
Det er ikke registrert barn i dette parforholdet.
Anne Birgithe Bechmand
Anne Birgithe Bechmand ble født ved plassen Christiansand den 1 sep 1800. Han var sønn av Tarald Bechmand og Johanne Margrethe Saven.
Han ble døpt ved plassen Christiansand Kirke den 5 sep 1800.
Abel Kirstine Bechmand
Abel Kirstine Bechmand ble født ved plassen Christiansand den 27 jul 1804. Hun var datter av Tarald Bechmand og Johanne Margrethe Saven.
Hun ble døpt ved plassen Christiansand Kirke den 3 aug 1804.
Niels d.y. Bechmand
Niels d.y. Bechmand ble født ved plassen Christiansand den 21 feb 1807. Han var sønn av Tarald Bechmand og Johanne Margrethe Saven.
Han ble døpt ved plassen Christiansand Kirke den 28 feb 1807.
Tobine Bechmand
Tobine Bechmand ble født ved plassen Christiansand den 8 aug 1809. Hun var datter av Tarald Bechmand og Johanne Margrethe Saven.
Hun ble døpt ved plassen Christiansand Kirke den 18 aug 1809.
Ingeborg Anna Bechmand
Ingeborg Anna Bechmand ble født ved plassen Christiansand den 4 aug 1812. Hun døde i 1886. Hun var datter av Tarald Bechmand og Johanne Margrethe Saven.
Hun ble døpt ved plassen Christiansand Kirke den 1 sep 1812.

Barn av Ingeborg Anna Bechmand og John Salvesen
1. Agnes Helene Salvesen 1421161 , Født: 1849, Død: 1934
Parforhold: John Salvesen
John Salvesen ble født i 1796. Han døde i 1886.

Biografi
Da han gifter seg i 1833, blir faren nevnt som Salve Olsen.

tirsdag 30. november 2010

GRIMSGAARD.

Gården.
Navnet Grimsgaard betyr Grim`s gård.
Den første kjente mann på Grimsgaard ble nevnt i 1528 og het AMUND.
I dag vil du ikke finne gården Grimsgaard, men den ligger sånn omtrent midt i Nesbyen sentrum(Det eneste som er igjen er Grimsgaardloftet på Folkemuseet).

IVAR BJØRNSEN OLSGARD.(ca.1575-1660)
gm Olaug Guttormsdatter fra Nordgarden Gulsvik, d.e. 3.feb.1637.

HALVOR IVARSEN MEDBØEN.(ca.1625-1680-)
Han brukte i 1655 Medbøen i Flå sammen med sin far Ivar Bjørnsen, men var i 1657 flyttet til Ringerike (Ådalen).

GAUTE RØD(1658-1719)
Han var storbonde og tømmerhandler i Skoger og eide diverse gårder,blant disse gården Rød som han brukte, han var gift med MARI ANDERSDTR.
Gift 2. gang med Guro Larsdatter
Deres sønn het

PEDER RØD(1678-1725):
I første halvdel av 1700 tallet var bøker sjeldent blant folk,
Få kunne verken lese eller skrive og de som kunne, hadde ofte ingen bøker.
Men en hadde og det var Lensmann Peder Rød.
da han døde etterlot han seg ikke mindre enn 30 bøker!.
Antakeligvis bygdas største bokeier på den tida.
Bøkene var en samling av omtrent alt som var vanlig den gang,
alt fra urtebøker til Snorre!.
Ved dette skiftet ble det også registrert en kakkelovn,det var noe som bønder vanligvis aldri hadde.
Blant annet inneholdt boet:
4 sølvstøp,15 sølvfat,1 sølvbelte,1 stort sølvkrus,ett par sølvbegre og ett gullskjede verdt 3 gilde hester(34 Riksdaler),i tillegg eide han Nes stavkirke.
Han giftet seg med datteren på Grimsgaard 7/10-1703.
RANDI GRIMSGAARD(1679-1736),hun var datter av storbonde på Grimsgaard OLA GRIMSGAARD(-1699) og SIRI HALVORSDTR.
Om deres sønn

CHRISTIAN GRIMSGAARD(1717-1755) fortelles det at han var en rik og velstående mann,mye på grunn av hans far hadde samlet opp gården til 3/4 av fullgården Grimsgaard.
I 1755 ble det hos han registrert 4 nye trestoler,noe som også var uvanlig i bygda,den gang satt man vanligvis på langbenker rundt ett langbord.
Da han døde etterlot han seg en garderobe få hadde sett maken til:
Diverse vadmelsbukser og trøyer,1 brun kjole,1 brun vest,1 brun elgskinnsvest med 28 sølvknapper,3 par skinnbukser med 9 sølvknapper i hver,1 blå damaskustrøye,1 skinntrøye, diverse hosepar, flere hanskepar og ett par lodne elgskinnssko med sølvspenner.
Han fikk først et barn utenfor ekteskap med tjenestepiken på Grimsgaard
RAGNHILD ASLACHSDTR.(1709-)
Men hun døde tidlig og allerede i 1740 giftet han seg med nabofrøkna på gården Rustan-da var sønnen Aslach bare 3 år!.
Om hans sønn

ASLACH GRIMSGAARD(1737-1772)fortelles det:
han tok borgerskap som Høker(handelsmann/grossist)og øltapper i Christiania den 18 Oktober 1765-da ble han nevnt som Aslach Christiansen-det står anmerket"anv. 25 octbr. 1765".
Han giftet seg 1 August 1765 med ELÈNS CATHRINE ORDRUP(1730-)hun var født i København av foreldre buntmaker i Christiania
BØRRE ORDRUP og INGEBORG MADSDTR.
Om sønnen:

BØRRE GRIMSGAARD(1770-1844) kan det fortelles at han var Fulmektig(kontorbetjent) ved det Ankerske Fideikomiss.(=arvegods?).
Nevnt som skriverkarl ved folketellinga i 1801,
Bodde da i Toldbodgaten.112
Nevnt at de hadde 1 tjenestepike.
Døde 26/7 1844 i Christiania.
Han giftet seg i Nittedal 15 August 1793 med
MARIE HELENE LE`FEVRE(1769-1844),
Døde 4/12 1844 i Christiania.
Hun var datter av
NICOLAUS MATHIAS LE`FEVRE(1720/30-1775)
Han tilhørte familien Le`Fevre:
I året 1751 ankom en Fransk flyktning Trondhjems havn.
Han hadde unsluppet Tyrkisk fangenskap,Der han hadde blitt holdt til fange.
Franskmannen som var katolikk,giftet seg med en ung jente som het AGNETHE SCHULTZ(1746-1775/86),
Agnethes foreldre som var gode protestanter var sterkt imot giftermålet,for franskmannen var jo Katolikk!.
han er nevnt som Parykkmaker, Fektemester og Fransklærer.
Han flyttet senere til Christiania der døtrene traff sine fremtidige ektemenn.
Selv om foreldrene aldri godtok svigersønnen sies det at hun levde godt sammen med den hissige
Franskmannen, men lykken skulle ikke vare lenge, allerede i 1775(Marie Helene var bare 6 år!)døde han.
Da etterlot han seg tre døtre, i 1786 får vi vite at Marie Helene blir konfirmert på det Ankerske Waisenhus(opprettet i 1778),og da er det sannsynlig at Agnethe ikke levde lenger.
Det Ankerske Waisenhus ble opprettet for å ta vare på 12 foreldreløse barn som hadde tilhørt borger eller embedsstanden i byen.
Og det oppfylte tydeligvis henne.
Rett før hun fylte nitten i 1790 ble hun tildelt Bernt Ankers gavebrev,
den besto av 100 Riksdaler årlig så lenge hun forble ugift.
Og utifra første barnets fødsel i 1793 kan vi lese at hun kunne nyte godt av gavebrevet i allefall 2-3 år.
Etter Napoleons General Francois Joseph Le`Febvre døde i 1820 sendte franskmannens tre døtre i 1836 brev til
regjeringa der de krevde å få utbetalt generalens arv!.
Jeg vet ikke hva som siden skjedde, men en ting som er sikkert er at det må ha vært en slektsforbindelse.
etter de opplysninger jeg nå sitter med må parykkmakeren ha vært onkel til denne Generalen
Børres sønn het:

ADOLPH THEODOR GRIMSGAARD(1806-1876).
Født i Christinia i 1806.
nevnt som student i 1826: dette året ble han immatrikulert ved Universitetet i Oslo,han avla embedseksamen i teologi i 1834-
Kom til Christiansand som familius(tjener) for Biskop Sigwardt(Christiansands bispestol) Og jobbet for ham i flere år. Han deltok ivrig i byens liv og var med på å starte Haandværkerforeningen. Var også sekretær i foreningen.
Var i 1845 Kasserer og fullmektig ved Christiansands geistlige enkekasse.
Var 1854-1855 Direktør ved Christiansand Sparebank.
I 1855 var han ansatt som kasser ved Gaustad sinnsjukeasyl.
1 Januar 1857 ble han kasserer ved Riskhospitalet, en stilling han hadde fem til sin død. Nevnt ved folketellinga i 1865 som Casserer ved Rigshospitalet.
Da bodde han i Ullevoldsveien.
Da bodde(logerte)det 5 studenter hos dem-og de hadde 2 tjenestepiker.
I folketellinga i 1875 er han nevnt som Rigshospitalkasserer
Da bodde han i Ullevoldsveien 27.
da bor(logerer)hans svigersøsters datter Christine Sophie Berg hos dem.
Hos dem er det da nevnt 1 tjenestepike.
Han døde på sin egen løkke i Christiania 1876.
Han var gift 15 Mai 1837 i Nittedal med
CAROLINE EMILIE WIDERBERG(1808-1895)
Hun var nevnt som enke ved branntaksten i 1892. Eide da bla. en part i Dahlsløkken.
Hun var datter av forvalter på Hakadal jernverk
NICOLAUS MAGNUS WIDERBERG(1777-1841) og
ELSE MARGRETHE LERCHE(1777-1850)
Om hans sønn:

NICOLAUS MAGNUS WIDERBERG(15/7-1838-6/5-1925)kan nevnes:
Det nevnes at han kjøpte øya Torvø i 1856,som siden ble delt imellom ham og hans svoger? Hans Unger Berg,og siden er den fortsatt i familiens eie.
mens andre sier at det var hans sønns hustru Johanne Berg og hennes bor Hans som delte Torvøen mellom seg, og Johannes del arvet Widerberg familien,og den eies fortsatt av etterkommere av Hans og av Clares bror Frantz Gustav.
Siden begynte han sin militære karriere og for pengene han tjente kjøpte han kunst og møbler, han var en stor samler og var fra 1891 til 1896 direktør i den lokale kunstforeninga på Nordstrand,mye av det han hadde samlet fra Tiedemand o.a. ble siden solgt på auksjon i England.
På Nordstrand kjøpte han seg også en stor sveitservilla
Han begynte sin militære løpebane som sekundærløytnant i 1860,
da var han nevnt som fast lønnet av hæren.
deltok på de europeiske gradmålingene ved Rindenleret i 1864 sammen med Carl Fredrik Fearnely.
da ble han forfremmet til premiærløytnant og ved folketellinga i 1865
ble han nevnt som nettopp det.
Han tok (Militær-)høyskoleeksamen i 1867 og aspirant i generalstaben og jobbet som sekretær der fra 1867 til 1868.
tjenestegjorde i generalstaben fra 1867-70,1873-81 og 1882-1889 som Kaptein.
I 1873 tok han Gymnasium på Centralskolen?.
Han hadde også eksamen fra Krigsskolen
Ved folketellinga i 1875 er han nevnt som offiser.
Deltok i utenlandske manøvrer: i Sverige 1875, Frankrike 1881 og Danmark 1888.
I 1876 var han med på Trianguleringen(kartlegging)omkring Christianiafjorden.
Han ble utnevnt til Kaptein i 1877,og i 1894 til oberst.
Han er nevnt ved folketellinga i 1900 som Oberst.
i 1903 søkte han avskjed,
Fra 1891-94 Redaktør for Militært tidsskrift.
Fra 1894-1903 var han formann for foreningen Christiania Militære Samfunn.
i denne tidsperioden var han også Oberst og sjef for 3.infanterikorps.
Og en ganske populær en også foreningen kunne vise til stor aktivitet under Widerberg,og han ble stadig gjenvalgt helt til 1900,da ønsket han å fratre og ønsket ikke å gi sitt navn til nominasjonen-men allikevel ble han til slutt gjenvalgt.
Da han fratredde sin stilling i 1903 ble han nevnt som sjef og oberst for Hallingdals bataljon 3.korps-da ble det laget et festskrift til ære for ham med en sang som het "Hallingdals bataljoner rykker frem"og på forsiden er det et bilde av ham.
Da Norges nye konge Haakon.7(Carl av Danmark)ble valgt til konge fikk
den tidligere obersten tilbud om å bli kongens adjutant, og ta imot ham ved ilandstigningen,men han avslo,av hensyn til familien ønsket han ikke å bli adjutant.
det sies at det var fordi hans kone hadde et alkoholproblem.
Av æresbevisninger fikk han 21/1-1895 St.Olavs orden av 1 klasse.
samt St.Olavs Kommandørkors av 2 klasse, Svärdsordenen av 1 klasse, Dannebrogsordenen og Den Franske Æreslegionen.
Fra 1875 bodde han i Ullevoldsveien 47.
det nevnes at de da hadde 2 tjenestepiker.
Men i 1900 er han nevnt boende i 2 etasje i våningshuset til Incognitogaten 7.
da hadde de 1 stuepike og 1 kokkepike.
Han giftet seg 12 Desember 1867 i Aker kirke med
HELGA NATHALIE SEWELL(8/1-1844-18/9-1939/41)Datter av Trelastgrosserer i Christiania
THOMAS SEWELL(1815-1892)
Han tilhørte en foretningsfamilie i England som blant annet eide banker og trelastfirmer,han eide sjølv Borregård industrier og UNION konsernet.
Han var gift med CATHARINA NATHALIE MEYER(1815-1896).
Helga overlevde mannen og flyttet for seg sjølv til en leilighet som lå i 4 etasje i Gjetemyrsveien,vinduene vendte der ut mot parken -og da hun ikke var sprek til bens satt hun der og stirret ut av vinduet-høsten 1939/41 fikk hun lungebetennelse og hun ble sendt på sykehus-der hun døde etter bare noen timer.hun ble beskrevet etter sin død som en elskverdig spinkel liten dame av den gamle skolen.
om deres sønn:

FRANTZ GUSTAV WIDERBERG(16/4 1875-1949)kan nevnes:
Han var døpt 25/8 1875 i Christiania.
Nevnt ved folketellingen i 1875-
Han ble immatrikullert 3/9 1894 på Universitetet i Christiania.
nevnt ved folketllingen i 1900 som boende på gården Lund i Eidsberg(Østfold)-nevnt der som midlertidig logerende Cand. filosof.
Hos sine foreldre er han samtidig nevnt men da som student og bortreist(sted vites ikke!).
Da han var ferdig med skolegangen gikk han handelsveien og ble revisor-det forteløles at han og broren Clare var svært like av utseende og mange kunne ikke se forskjell på dem-de var lave rundt 1,68 høye og slanke-med smale ansikter-begge hadde bart og hadde lite hår.
Da han døde fortelles det om ham:han var et stille og reservert vesen,handlet av det beste som var og få,1 juledag hadde de tradisjon å samle hele familien til selskap.
men han kunne også være ganske urimelig mot sine barn:
de måtte oppdras etter alle kunstens regler-og da var det spesielt først Nicolai og siden Gustav det gikk hardt utover.
Da spanskesyken raste som verst ble han hardt rammet,og familien slet for å få han frisk,etterpå var han svært svak og de kjøpte da et sommersted småbruket Østengen på Roa,og langsomt kom han seg.men han ble nok ikke som før hans nerver ble svake og han tålte ikke så godt barnbråk.
Han var av den gamle skolen og alle måtte gjøre som han ville.
men de bodde fremdeles det meste av tiden i Oslo i Fayesgate 11.
her bodde de med 1 soverom,2 stuer og kjøkken og der bodde de med sine 5 barn(sikker trangt!)-det fortelles at de hadde en hushjelp i lang tid:Gunhild-som lå i skapseng på kjøkkenet,her bodde de sammen med Anna`s mor AGNES SALVESEN-hun døde i 1934.
og etter krigen ville søsknene til Anna selge huset-og det ble solgt til rivning-hun sørget over å måtte flytte fra sitt barndomshjem,mens det ble revt leide de en leilighet i Frydenlundsgaten 17,og her bodde hun sammen med sin datter og datterdatter frem til hun døde i 1954.
han giftet seg i 1904 med ANNA JOHANNE SCHAANNING
Hun ble født med en hjertefeil,så hun kunne ikke være med på for volsom lek og aktiviteter-og tiltross for at legen sa hun kunne få mer enn i høyden 1 barn fikk hun 5!.
Etter sin død ble hun beskrevet som en varm og god mor-med mye følelser latter og tårer.
hun var høy og veldig tynn-men hun var dårlig til bens(dårlig balanse),hun tålte ikke godt kulde-det ga henne en blåfarve på hender og ansikt-og det fortelles at hun da kunne få hjerteanfall.

mandag 4. januar 2010

Edvard Emmanuel Hansens slekt

1. Nikolai Nikolaisen Berger.
Han var sønn av Ragnhild Olsdatter.
Gift med Eli Toresdatter.
a. Nikolai, født 1709, død 1759. Gift med Gudbjørg Persdatter Rud.
b. Torer, født 1712, død 1752. Gift med Rønnaug Davidsdatter.
c. Paul, født 1715.
d. Anders, født 1719. Gift med Marte Haraldsdatter.
e. Rønnaug, født 1720, død 1750. Gift med Paul Olsen Bergerbråtan.
f. Anne, født 1720. Gift med Hans Olsen Bergerbråtan.

2. Anders Nikolaisen Berger.

Født 1719 på Lysaker Berger, Eidsvold.
Gift med Marte Haraldsdatter, født 1721.
a. Hans, født 1754.
b. Torer, født 1755. Gift med Anne Hansdatter Lerberg.
c. Margrethe, født 1758. Gift med Peder Hansen Asakskogen.
d. Ola, født 1760.

3. Hans Andersen Østli.

Født 1754 i Nordstua, Østli på Nannestad
1768: Kan være han som blir konfirmert 17 April i Holter Kirke, hadde da bosted Døeli.
1793: Var fadder for Jens Nielsen Langerud, bodde da på Langerud.
1801: 47 år, Bonde og gaardsbeboer på Langerud.
Døde i 1809.
Gift med: Maren/Karen Christensdatter Langerud, 47 år i 1801, Født 1756/54 og døde i 1816.
Hun var datter av Christen Trondsen Langerud, født 1719 og død 1787. Og Maren Hansdatter, født 1733. I 1801 er hun 73 år, enke og bor hos sin datter Maren.
a. Hans 21 år, ugift.
b. Karen/Kari 12 år.(Født 1890) Gift med Hans Petter Kristensen Næss.
c. Christen 9 år. Født 1792, død 1832 . Gift med Eli Kristoffersdatter Grindåker.

4. Hans Hansen Langerud.

Født 1780 og død 1832.
Kan være han som er nevnt som 21 år og ugift på Langerud i 1801.
Da som sønn av Hans Andersen og Maren Christendatter.
1805: Fikk en sønn utenfor ekteskap med Kirstine Hansdatter Langerud.
Muligens var hun den som er nevnt som tjeneste-folk på Hvemb gård, 17 år og ugift i 1801.
Hun kan ha vært datter av husmann på samme gård: Hans Hansen 37 år og Karen Danielsdatter 39 år. Kan være den som ble gift i 1813 med: Kari Larsdatter Slattum.
Og var da sønn av Hans Andersen og Kari/Maren Christensdatter.
1826: Var bruker av Nordgarn Langerud.
a. Hans Langerud, født 1805.
b. Kari, født 1815, død 1887. Gift med Lars Larsen Eset.
c. Hans, født 1818, død 1884. Gift med Mari Kristiansdatter Fevik.
d. Ola, født 1820.
e. Anne Maria, født 1823. Gift med Jens Larsen Ramstad.
f. Marte, født 1826.

5. Hans Hansen Langerud.

Født 14 januar 1805 i Langerudseiet. utenfor ekteskap av foreldre: Kirstine Hansdatter Langerud Store. Og Hans Hansen Langerud. Barnefaren ble anmeldt for leiermålet.
Døpt 27 januar 1805 i Nannestad Kirke.
Han fikk en sønn med enken Johanne Marie Johannesdatter utenfor ekteskap i 1845. Var da enkemann og bodde på Enerhaugen.
1849: Gift 7 September 18, 44 år gammel arbeidsmann. Med Johanne Marie Johannesdatter.
Hun var døpt 14 Desember 1805 i Garnisonsmenigheten/Akershus Slottsmenighet.
Født utenfor ekteskap av Soldat Johan Johansen og Karen Marie Olsdatter på Hammersborg.
(Karen ble konfirmert 2 Oktober 1803, er da bosatt i Agergaden, og er 16 år).
Hun ble konfirmert 4 Oktober 20 dag etter Trinitatis? I 1818 16 år, og bosatt på Enerhougen.
Hun ble gift 27 November 1822 med Ole Andersen, 23 år fra Ruseløkkbakken. Opprinnelig fra Fredrikstad, men idømt 3 års festningsarbeid, hun var da 17 år gammel.
Hun fikk Kongelig bevilning 2 September 1848, om at forrige mann Ole Andersen døde 31 Juli 1841 og attest fra skifteretten 7 September 1849. Og giftet seg samme dag 45 år gammel, med arbeidsmann Hans Hansen.
Hun døde 11 Januar 1858, 54 år gammel av tæring, og hun etterlot seg to barn og enkemann Tomtearbeider Hans Hansen. De er da bosatt på Enerhaugen .
1865: Hans blir nevnt som losjerende i Enerhougsgaden 23, 60 år Dagarbeider og enkemann, og født på Nannestad i 1805.


6. Edvard Emanuel Hansen.

Født 23 August. Døpt i Aker 12 Oktober 1845.
Døde 7 April 1929.
1865: Skomakersvenn, Bosatt hos en tante? Sophie Handatter i Øvre Voldgate 43.
1875: Skomakersvenn, Bosatt i Pilestrædet 44, hadde da tre barn.
1900: Skomakermester, Bosatt i Stensberggade 25, sju av barna bodde da hjemme.
1913: Da kona dør på Lovisenlund, står hun oppført med bostedsadresse Majorstuveien 38.
Gift med Mina Josephine Olsen. Født 25 November 1843 i Rygge Præstegjeld. Døde 26 Juli 1913.
a. Olga Hendrikke Hansen Født 1870 i Kristiania.
b. Anna Marthea Hansen Født 1872 i Kristiania.
c. Halfdan Emanuel Hansen Født 1874 i Kristiania.
d. Lisbeth Maren Hansen. Født 1876, Ekspeditrise i 1900.
e. Johanne Marie Hansen. Født 1877, Ekspeditrise i 1900.
f. Mina Edevine Hansen. Født 1879, Ekspeditrise i 1900.
g. Sigrid Hansen. Født 1880, Ekspeditrise i 1900.
h. Magdalene Oline Hansen. Født 1882, Ekspeditrise i 1900.
i. Ninni Josefine Hansen. Født 1885.
j. Rakel Linea Hansen. Født 1888.

fredag 1. januar 2010

Slægterne Widerberg og Grimsgaard

Nå har jeg scannet inn boken "Slægterne Widerberg og Grimsgaard"
Og jeg har lagt den ut på:

onsdag 30. desember 2009

Thomas Sewells slekt

1.REYNER SEWALL of Starston
Had two sons living in 1442; Died in 1442.
His will from 1442 mentions his wife and two sons:
WILLIAM & PETER.
Married: EMMA(-1442-)

2.PETER SEWELL

His will from 1466/67 mentions his wife and six children.
EDMUND, ROGER, THOMAS, JOHN, CECILY and AGNES.
Married: MARGARETH.

3.JOHN SEWELL of Mulbarton

His will: 1524.
He had four sons; WILLIAM, JOHN, ROBERT & RICHARD.

a.WILLIAM SEWELL
Yeoman of Wymondham.
And of Runcton Holme in 1568??
His will mentions his wife and a son: JOHN BOLTON(SEWELL).
And Williams brothers JOHN & ROBERT(ROGER)with children.
Married: CECILY CULLYER.

b.JOHN SEWELL of Hethel?.
Mentioned: 1524,57,59.
In 1559 is mentioned two of his daughters: ALICE & KATHERINE.

c.ROBERT SEWELL of Hethel.

His brother Richards will from 1557 gives us the names of his children:
THOMAS, JOAN, ROBERT, DAVY, MARGARET, AGNES & CECILY.

d.RICHARD SEWELL.

Mentioned as Husbandman of West Wretham in 1508.
Mentioned also in 1524.
Mentioned of Bracon Ash in 1536.
In 1557 of Mulbarton.
Exor.?? to Joan Sewell.
His will from 1557/58 mentions his wife, his brothers John & Robert and his nephew Davy.
Married: MARGERY.

The lines from here on are missing:
Thomas Of Mulbarton(-1560)mentions Davy & Roberts children.
Margareth of Denton “gives a son JOHN SEWELL”.7.RICHARD SEWELL of Harleston

Born around 1590/92 in Harleston.
Married 1617 in Redenhall.
with:MARABEL(Mirabel)(1590-).
He had three sons: ROGER, CLEERE & ROBERT
a.ROGER SEWELL(Number 8).

b.CLEERE SEWELL of Harleston

Born around 1620 at Harleston.
Mentioned in the Hearttax of Redenhall/Harleston in 1664.
Mentioned as Cleere the elder in 1680.
Mentioned as the brother of Roger in 1672.
It exists tradetokens from him.With the text:
“Grocers arms,CLEARE SHEWELL, IN HARLESTON 1656”.
His will is from 1686.
He was buried 24 November 1680.
Married 23 April 1646 in Redenhall/Wreningham
With: ANN/JANE WESTGATE(1620-1680).
He had nine children: ANNE, JOHN, MARY, SARAH, ELIZABETH(1), CLARA,
ELIZABETH(2), ANN, CLEERE.

c.ROBERT SEWELL of Harleston

Born: 8 Sept. 1622 at Redenhall.
Married1: Around 1640
with: MARY.
Married2: 1647 in Redenhall
With: ANN BERRY(1620-).
He had three children: JAMES, ELIZABETH & TIMOTHY.

8.ROGER SEWELL of Bracon Ash
Born around 1618, in Redenhall/Bracon Ash.
Owned property in Wymondham & Great Melton.
Buried 1672 in Bracon Ash.
His will dated 13 December 1672.
He was a Yeoman?
Married1: ANNE(1630-1657)
Married2:1646 in Redenhall with:RUTH(1620-lived in 1672).
Mentioned in 1672 as kind of Wm.Britiffe.
Her will dated 3 January 1673.
He had six sons: ROBERT, CLEERE, JOHN, ROGER, MATTHEW, JOSEPH.


a.ROBERT SEWELL of Stanfield Hall.

Born in 1635.
Gentleman of Bracon Ash & Stanfield Hall.
Mentioned in 1660.
Had property in Wymondham in 1672.
Mentioned as the elder brother of Joseph in 1711/12.
Buried 1737 at Ketteringham.
He had one daughter? Mentioned in 1711/12.

b.CLEERE SEWELL of Bracon Ash.
Born 1651/52 in Bracon Ash.
Some places mentioned baptized
1646 in Norwich, St.Stephens church.
Christened in Bracon Ash.
Mentioned in 1672.
Mentioned as brother of Joseph in 1711/12.
Maby it is hin who married 23 Nov 1671 in St. Stephens, Norwich with Elizabeth Granger??. It could be him who was buried November 24, 1693.
He had five children: JOHN, ANN, CLEERE, MARY & SUSANNA.

d.ROGER SEWELL(Number 9).


9.ROGER SEWELL of Bracon Ash.

Born 1644/48 in Wymondham
Gentleman of Bracon Ash & Stanfield Hall in 1653.
Yeoman in 1719.
His will dated 1719 pr N/A 1721.
Also a will dated 3 February 1724?.
He died: 1719/1737.
Married around 1669 in Wymondham: MARGARET(1650-).
He had eight children: JOSEPH, MARGARET, JOHN, SUSANNA,
ELIZABETH, ROGER, CLEERE & ROBERT.

h.ROBERT SEWELL of Mundham.
Born 1670 in Wymondham.
Mentioned as the nephew of Joseph in 1711/12.
Mentioned also in 1719.
He had two sons: CLEERE(1709-) & ROBERT(1713-).

g.CLEERE SEWELL(Number 10).

10.CLEERE SEWELL of Ketteringham.
Born 1672/1690 in Wymondham/Ketteringham.
Gentleman of Ketteringham.
Could it be him that leased the Messuage in Hockering in 1702?.
Living 1719, Mentioned as the aged father of Cleere in 1772.
Mentioned as the nephew of Joseph in 1711/12.
Buried in Ketteringham 1784, 94 years.
He was a Yeoman and a lawyer?
Married in St.Lawrence church, Norwich 9 July 1713 with: MARTHA(Mary)LAMB(1688-1766).
He had thirteen children: CLARE(1714-), ROBERT(1714-), MARY(1713-), ROBERT(1715-), CLARE(1717-), SUSANNA(1718-), CLEERE(1720-), ROGER(1722-), JOSEPH(1725-), MARGARET(1725-), THOMAS(1725-), JOHN(1730-) & ROGER(1733-).
It is uncertain if his son Cleere, is the same as the Cleere, who made his will in 1772. In this will his brother John(1729-) is mentioned. And he had a cousin called Thomas Sewell. But he had also a father named Cleere.
Or maby there was more than one Thomas?.

g.CLEERE SEWELL of Ketteringham.

Born 9 February 1720, Christened 12 February 1720 in Ketteringham.
Later mentioned as Gentleman of Wymondham.
In 1768 he is mentioned as a Knight of the shire for the
county of Norfolk and lived at Wrenningham.
His will was dated 1772.
Married 29 Sept. 1742 in St.Peter Mancroft, Norwich with:
ELIZABETH SAYER of Wymondham.
Or the one who married 11 August 1751 in St.James, Westminister, London with: Catherine Draper.
He had one daughter: MARY.

h. ROGER SEWELL of Ketteringham.

Christened in Ketteringham 13 May 1722.

i.JOSEPH SEWELL of Ketteringham.

Born 2 July 1725 in Ketteringham.
Married: ANN(1725-).
He had eight children:
JAMES, SUSANNA, MARY, ELIZABETH(1), ELIZABETH(2), ANN, SARAH & CLEERE.

j.THOMAS SEWELL(Number 11).


11.THOMAS SEWELL of Howe.
Born in Howe/Bracon Ash in 1725.
Gentleman Of Howe.
Mentioned as the cousin to Cleere in 1772.
Buried at Howe in 1809, age 81.
Married 9 Oct. 1760 in Shotesham, St Mary, Howe with:ELIZABETH MOORE(1741-13 July 1814)
(She was daughter of Hen.Moore of Shotesham).
He had ten children: THOMAS, ELIZABETH(1), ELIZABETH(2), REBECCA,
SARAH, CLEERE, JOSEPH, BENJAMIN, MARIA, MARY ANN, GEORGE & JEMINA.

e.CLEERE SEWELL of Bendish Hall.
Baptized at Howe in 1770.
Mentioned of Wymondham.
Later as of Barton, Bendish Hall.
He bought estates in Ketteringham, Hethersett
& East Carleton before 1819.
Buried 1821.
He is the grandfather of the famous
CLEERE SEWELL READ.
Married: SARAH CRABBE(1769-1828)
He had two daughters: SARAH ANNE & MARY.

f.JOSEPH SEWELL of Poringland.

Born around 1772.
Gentleman and attorney.
Buried 1844.
Married 1792: ANN CUBITT(1780-1849).
He had two daughters: CHARLOTTE & MARY.

g.BENJAMIN SEWELL(Number 12).

h.GEORGE SEWELL of Stoke.

Born 1778 in Howe.
Buried 1851.
Married 1809: SARAH ARNOLD(-1845).
He had one son: THOMAS WILLIAM.


12.BENJAMIN SEWELL

Born 1774 in Howe.
Died 1849.
Owned banks and lumbercompanies.
In Norway he bought BORREGAARD, and started the company UNION.
Married in 1800: MARY NECK(1781-1850)
(She was daughter of Hollands gesandt in London).
He had eleven children: MARY ELIZABETH, JOANNA, BENJAMIN, MARY ANNE, ELIZABETH, JOSEPH(1), JOSEPH(2), THOMAS, CLEERE, MARIA(1)& MARIA(2).

g.JOSEPH SEWELL of Cirencester.

Married in 1842: ANNE ELIZABETH HUDSON.
He had nine children: ANNE, JOHN JOSEPH, EMMA SOPHIA, THOMAS, HARRIET MARIA, EDWARD CLARE, FRANCIS, CHARLES & ARTHUR.

h.THOMAS SEWELL(number 13).


i.CLEERE SEWELL

Born in 1817.
Died in 1868.
Married in 1849: MARY PIERCY.
He had five children: MARGARETH, ALFRED CLARE, BERTHA,
FRANCES ELIZABETH & BENJAMIN STANLEY.

13.THOMAS SEWELL.
Born 1815 in London?.
Died 1892 in Christiania(Oslo).
He inherited most of his father’s businesses in Norway.
Married:CATHARINA NATHALIE MEYER(1815-1896).
He had six children: CATHINCA NATHALIE, MARY, CLEERE,
HELGA NATHALIE, BENJAMIN & THOMAS.

e.BENJAMIN SEWELL.

Born in 1845.
Died in 1895.
Married: EMMA MARIA BROOKE(1849-1923).
He had three children: FRANK, PERCY & EDITH.

f.THOMAS SEWELL.
Born in 1847.
Died in 1913.
Married in 1883: ANNE MARIE ASCHEHOUG.
He had five children: HANNA CHRISTINE BLANCHE, THORKIL,
ANNE CHRISTINE, MARY ELIZABETH CLARE & INGEBORG CATHINCA.

Paul Mathias Olsen Schultz slekt.

1.OLE SCHULTZ(1682-1746) Han er nevnt begravet i Domkirken 19/5 1746”64 aar” I Skattemanntall for Trondhjem 1745 blir en som kan være ham nevnt ”Ole Schultz Korn Maaller [[# Ole Olsen paa Reberbanen]]” I Domkapitelsboken for Trondhjem 1682-1723 Er det nevnt: ”Ekteskapssak mellom Birgitte afgangne Hans Fynboes(af Bragernes?) og Chriss!en Gundersen paruquemager her i Trundhiem. Hennes fullmektig er Ole Schultz”. I Trondhjems bytingsprotokoller Er det nevnt en Ole skredder,Baker Schultz ny procurator 24/7 1777?. Dette kan vel være en etterkommer?.
-En ved navn Elsebe Olsdtr ble døpt 21 September 1720 i Domkirken av foreldre Ole Olsen og Giertru Pedersdtr, konfirmert i domkirken i 1737 ”17de Aar” Hos Faderen Ole Olssen; Arbeydsmand; ved Reberbanen. -Hennes søster het Gunbor og ble døpt i Domkirken 15/9 1716.
[a. Gunbor Olsdtr 1716-]
b. Paul Mathias Schultz ca 1718-1775-
[c. Elsebe Olsdtr 1720-]

2b.PAUL MATHIAS SCHULTZ,(ca1718-1775-), Skomaker. Trolovet 30/5 1741 og Gift i Vår Frue kirke 26/4 1742 med Gurru Jochumsdtr (1719-1764) Død 29 april 1764 i Klubveiten? i Trondhjem. Begravet i Vår Frue Kirke: 5/5 1764, ”45 aar, langvarig tæring” gift i Domkirken 18/9 1769 med Giertru Kirstine Hassel. fadder ved dåpen til Amund Larssøn i Vår Frue kirke 25/1 1751. Han er nevnt i Branntakstprotokoll 1766 for Vår frue sogn, ”Matthias Olsen Schultz Skoemager sin Huus, Stue med jern bielægger ovn, et Kammer uden ovn, Kiøkken med Muur, Mørk loft, Torv Tækt, 3de fag dobbelt og 5 dito Enkelt højde Vindue i blye, i gaarden et gammelt skiul med bord tag, Taxeret: 20 rd.”
a. Ole Schultz 1743-1829.
b. Agnes Schultz 1741-
c. Jocumina Schultz , 1745-
d. Agnes Schultz , 1746-
e. Ane Maria Schultz , 1748-
f. Jens Schultz , 1752-
g. Maren Kerstina Schultz , 1760-
h. Inger Margrethe Schultz , 1775-
i. Jockumine Schultz , 1775-

3ba.OLE SCHULTZ, Nevnt 1801 som Skomaker i Hadsel. Døpt 20/4 1743 i Trondheim, død 18 okt 1829 i Holdøy, Hadsel, begravelse 25 okt 1829 i Hadselsand, Hadsel. Dømt 16/8 1765 til Publice absolve(offentlig skrifte)i Vår Frue kirke, for et leiermål med Sara Olsdtr, da nevnt som ”Skomager-svend”. Forhold til Anne Nikolaisdatter, født ca 1750 i Hadsel?, død 1811 i Hadsel, begravelse 19 mai 1811 i Hadsel. Forhold til Kristina, født ca 1760 i Melboe. Han giftet seg med (3) Hanna Petronelle Olsdatter HOLDØY, gift 7 jul 1796 i Hadsel, født 1775 i Holdøy, Hadsel, død 24 des 1848 i Holdøy, Hadsel, begravelse 31 des 1848 i Hadsel.
a. Mathias Jens Schultz, 1815-1896.
b. Søren Kristian Schultz, 1780-
c. Gurine Kristina Schultz, 1796-1880
d. Johanna Maria Schultz, 1798-
e. Mathias Schultz, 1786-
f. Olina Schultz, 1797-
g. Madsi Ulrikke Schultz 1801-1883.
h. Joakim ”Jochum” Schultz 1804-1862.
i. Rasmus Scheldrup Schultz 1807-1881.

4baa. MATHIAS JENS SCHULTZ, f. 6 jun 1815 i Holdøy, Hadsel, Nordland, d. 10 jul 1896 i Holdøy, Hadsel, Nordland. Gift med Lorentine Henriette Lorentsen, f. 13 aug 1815 i Hanøy, Hadsel, Nordland, d. 18 apr 1876 i Holdøy, Hadsel, Nordland.
a. Oluf Albregt Johan Mathiassen, 1842-
b. Rasmus Angel Schultz, 1840-1917.

5baaa.OLUF ALBREGT JOHAN MATHIASSEN, f. 4 mar 1842 i Holdøy, Hadsel, Nordland, d. 6 sep 1906 i Brettvika, Hadsel, Nordland. Gift med Johanne Sofie Andreasdatter, f. 28 mar 1844 i Svolvær, Vågan, Nordland, d. 28 jan 1932 i Brettvika, Hadsel, Nordland.

5baab.RASMUS ANGEL SCHULTZ(1840-1917).

4bab.SØREN KRISTIAN SCHULTZ, Døpt: 3 sep 1780 i Holdøy, Død: 10 jun 1849 Gift med Kristianna Olsdtr(Jakobsdtr).
a. Pernilla Catharina Schultz 1804-1890.

5baba.PERNILLA CATHARINA SCHULTZ(1804-1890). Gift i 1825 med Iver Johan Hansen, Gift 1856 med Ivar Ness.

4bac.GURINE KRISTINA SCHULTZ(1796-1880), gift med Hans Eriksen.

4bad.JOHANNA MARIA SCHULTZ, født 1798 i Hadsel.

4bae.MATHIAS SCHULTZ, født 23 April 1786 I Strønstad, Hadsel. (Moren var Kristina fra Melboe).

4baf.OLINA SCHULTZ, født 1797 i Holdøy

4bag.MADSI ULRIKKE SCHULTZ(1801-1883).

4bah.JOAKIM(JOCHUM) SCHULTZ(1804-1862). gift med Ragnhild Andersen.

4bai.RASMUS SCHELDRUP SCHULTZ(1807-1881). gift med Hartviga Johanna Klæboe.

3bb.AGNES SCHULTZ, Døpt 1 August 1741 i Vår Frue Kirke i Trondhjem.

3bc.JOCUMINA SCHULTZ, Døpt 7 Januar 1745 i Vår Frue Kirke.
3bd. AGNES SCHULTZ, Døpt 21 jul 1746 i Vår Frue Kirke i Trondhjem.

3be.ANE MARIA SCHULTZ, Døpt 3 Oktober 1748 i Vår Frue Kirke i Trondhjem.

3bf. JENS SCHULTZ, Døpt 14 nov 1752 i Trondhjem.

3bg. MAREN KERSTINA SCHULTZ, født 1760 i Trondhjem.

3bh.INGER MARGRETHE SCHULTZ, Døpt 21 mai 1775 i Trondhjem.

3bi.JOCKUMINE SCHULTZ, Døpt 21 mai 1775 i Trondhjem.